Обединена Българска Банка

Отвореният кредит принадлежи към ново поколение кредити, предоставени за първи път на българския пазар от ОББ, който притежава предимствата на кредитната карта като продукт

Представлява гъвкав заем с благоприятни условия, който е съобразен с възможностите на клиента, без такса за кандидатстване

Средно (13 votes)
Повече Информация: 

Понастоящем промоционалните условия на кредита включват освобождаване от таксата за кандидатстване за него и предимствата, че кредитът няма краен срок и клиентът може да го усвоява и погасява по избран от него начин. Отвореният кредит има 6.9% фиксиран лихвен процент за първите 3 месеца, като лихвените условия за останалия срок са определяни съобразно профила на клиента.

При желание той може да отиде във всеки клон на ОББ, за да изчисли личния си лихвен процент като не плаща такса при кандидатстване за кредита. Размерът на кредита може да е от 1 000 до 10 000 лева. За този кредит няма определен краен срок и клиентът може да разполага с него колкото време прецени за нужно.

Клиентът получава парите по отворения кредит чрез превод по специална карта, която му е предоставена заедно с кредита. От нея той може да изтегли цялата или част от одобрената за сума от всеки банкомат на ОББ в страната или на ПОС устройство в клон на банката.

Основните предимства на така наречения отворен кредит са много. Едно от тях е вече посоченото – кредитът може да бъде използван винаги, когато клиентът има нужда от пари. Той усвоява и погасява кредита по избран от него начин – сам определя каква сума да използва от него и на какви вноски да я връща след това.

Друго преимущество е, че е дължимата лихва е определяна само върху използваната сума. Също така, има възможност за ползване на застрахователна защита. Кредитът остава винаги на разположение на клиента, без поставен срок за погасяване.