Българо-Американска Кредитна Банка

Кредитът може да бъде получен изцяло онлайн без обезпечение и без такса за кандадатстване

Виртуален микро кредит е потребителски кредит, предоставен при редица преференциални условия, сред които е освобождаването от такса за кандидатстване, както и възможността за получаването му изцяло онлайн.

Средно (1 vote)
Повече Информация: 

Потребителският кредит може да бъде получен във валута лева, при размер от 400 до 2 000 лв. Срокът за погасяването му е до 3 години. Лихвеният процент е променлив - 13,50%. Усвояването му става еднократно, по разплащателна сметка. Погасяването на получената сума е чрез месечни анюитетни вноски.

При изискване на кредита клиентът е освободен от такса за кандидатстване. Той може да го получи изцяло онлайн - по този начин е осъществена цялата процедура до отпускане на средствата. За получаването му не е изисквано обезпечение. Клиентът може да следи движението по кредита през платформата на виртуалната банка BACB Plus.

Изискванията към кредитополучателя включват необходимостта от непрекъсната трудова заетост през последните 6 месеца; българско гражданство и с постоянно местожителство в страната ни; да няма неизплатени държавни и общински вземания; възрастта му да не надхвърля 65 г. при падежа на кредита; да притежава Квалифициран електронен подпис.