Банка ДСК

Краткосрочните депозити на ДСК осигуряват по-висок доход от лихви при депозирани средства за точно определен срок. Клиентът има възможността да внася допълнително суми към депозита.

Предимство на краткосрочния депозит е предоставената по-висока лихва от тази по разплащателна сметка и безсрочен влог.

Средно (2 votes)
Повече Информация: 

Лихвеният процент е изчислен на годишна база, като зависи от срока на депозита и неговата валута - лева, евро, щатски долари, британски лири и швейцарски франкове. Клиентът може да разполага с вложените от него средства по всяко време. Депозитът може да служи и като законово обезпечение, като клиентът може да получи и кредит на банката срещу депозираните от него средства. Клиентът може да внася допълнително суми по депозита по всяко време от договорения срок.

Натрупаната по депозита лихва е изплащана чрез капитализиране. Депозитът може да бъде подновен автоматично за същия срок при предоставен стандартен лихвен процент, валиден за вида на депозита и според неговия размер.

При предсрочно прекратяване се изплаща определена за такива случаи лихва, определена в бюлетина на банката. Паричните средства на клиента са гаранитирани от Фонда за гарантиране на влоговете в банките, в общ размер до 196 000 лева.

Други предоставени от банката депозити за физически лица са "ДСК Резерв" за срок от 18 и 24 и възможност за довнасяне на суми; срочен депозит "ДСК Аванс" с разполагане на средствата по всяко време и възможност за внасяне на допълнителни средства; срочен влог „ДСК Везни Премиум”, представляващ съчетание между срочен влог и инвестиция, с индивидуален избор на срок; и виртуален срочен депозит за клиенти, ползващи интернет банкирането на ДСК.

Всеки от тези депозити може да бъде открит в най-удобния за клиента клон на банката, като клиентът може да избере кой е най-подходящият продукт за неговите нужди.