Депозитите са услуга, която дава възможност да получавате лихва докато парите са в банка. Различните услуги имат свои предимства като основните са по-висока лихва, без загуба на лихва или такси при предварително прекратяване и други.

Според вида депозит той може да бъде в различни валути като левове, евро, щатски долари и някои други. Този тип услуга се предоставя от банката както за физически лица, така и за фирми.

Първа Инвестиционна Банка

Депозит "6 х 6" на Fibank осигурява допълнителна лихва за всеки нов шестмесечен период, за който клиентът подновява депозита си, а при случай на предсрочното му прекратяване той не губи лихвата за приключил период.