Първа Инвестиционна Банка

Депозит "6 х 6" на Fibank осигурява допълнителна лихва за всеки нов шестмесечен период, за който клиентът подновява депозита си, а при случай на предсрочното му прекратяване той не губи лихвата за приключил период.

Валутата на депозита може да бъде в лева, евро или щатски долари.

Средно (1 vote)
Повече Информация: 

Лихвата по него е начислявана на годишна база и за първите 6 месеца се равнява на лихвата за шестмесечен депозит в съответната валута според бюлетина на банката. За всеки следващ период клиентът получава процентно увеличение на лихвата според валутата на депозита - 0.25% за лева, евро и щатски долари. Срокът на депозита е от 6 месеца до 3 години, откъдето се получава и неговото название - 6 периода по 6 месеца. Не е изисквана минимална сума за откриването му.

Условие към клиента, за да ползва нарастващата лихва по депозита е да не тегли от главницата в края на 6-месечния период. Той може свободно да довнася суми по него. Предоставен е избор за начина, по който да бъде изплащана лихвата по депозита - да бъде прибавена към главницата или да бъде изплатена по друга сметка на клиента в банката. При изтичане на 36-месечния период, лихвата по депозита се възобновява към приложимия за първия 6-месечен период лихвен процент.

Банката предлага на своите клиенти и други видове депозити за индивидуални клиенти - депозит "Активно управление" за получаване на по-голяма доходност за по-кратък период; депозит "Златни години" за пенсионери с авансово изплащане на лихвата; "Детски спестовен влог" и депозит "Малечко Палечко" като инвестиция за деца; депозит "Рекорд" с ежемесечно усвояване на лихвата; "Едногодишен свободен депозит" при свободно теглене на суми и без минимална сума за откриване; както и "Стандартни срочни депозити" с осигурени атрактивни лихвени условия.