Societe Generale Експресбанк

Депозит „Максима капитал” е срочен депозит за по-дълъг период от време, при който лихвите са изплащани авансово. Предназначен е за фирми, застрахователни компании и пенсионни фондове.

Депозитът е предоставен в срок от 3 или 5 години. Минималната сума за откриването му е 15 000 лева или 5 000 евро. Клиентът може да ползва депозираните средства при определени за това условия, както и да го прекрати предсрочно по всяко време.

Средно (1 vote)
Повече Информация: 

„Максима капитал” предоставя на клиента възможността да получи авансово лихвите по депозита като изплащането може да стане с месечна, тримесечна, шестмесечна или годишна периодичност. През целия срок е гарантиран постоянен лихвен процент без промяна.