Пиреус Банк

„Капитал Плюс Стандарт” на Банка Пиреос е срочен депозит, предназначен за юридически лица, с предоставена нарастваща лихва, възможност за довнасяне и еднократно теглене на суми.

Депозитът може да бъде открит във валута лева, евро или щатски долари. Осигурен е нарастващ годишен лихвен процент за всеки 3-месечен период. Продуктът осигурява възможност за еднократно теглене до 30% от депозираната сума, което клиентът може да прави на всеки от трите периода от ползването му.

Средно (1 vote)
Повече Информация: 

Годишният лихвен процент по него зависи от валутата, като за депозит във валута лева лихвените условия са следните: 0,15% - за първи период; 0,22% - за втори период; 0,37% - за трети период.

Към продукт „Капитал Плюс” могат да бъдат довнасяни суми в неограничен размер в рамките на първия 3-месечен период. След изтичане на договорения срок, депозитът се подновява автоматично в стандартен 3-месечен депозит с характерните за този продукт условия за юридически лица.

Натрупаната лихва по депозита може да бъде изплатена по сметка на клиента или капитализирана в края на всеки период на ползване. При предсрочно прекратяване на депозита се изплаща лихва 0.05%.

Банката предлага и депозит "Капитал Плюс Златен", отново предназначен за юридически лица и с нарастваща лихва за 3 периода по 3 месеца, като при откриване на този продукт е изисквана минимална сума от 40 000 лева или 20 000 евро.