Алианц Банк

Депозит "Ускорение" от Алианц Банк осигурява на клиента по-висока лихва за по-дълъг период на престой на депозираните средства, както и възможност за довнасяне на суми.

Депозитът осигурява годишен лихвен процент, определен според настоящата тарифа на банката, и който нараства за по-дълъг период на депозита.

Средно (1 vote)
Повече Информация: 

Клиентът избира по какъв начин да получи лихвата за изтекъл период - да бъде преведена по друга негова сметка или добавена към депозита. Депозитът може да бъде прекратен предсрочно, при което клиентът запазва натрупаната до момента лихва.

Към депозит "Ускорение" могат да бъдат внасяни и допълнителни суми, което може да бъде правено през целия период, освен през последните 10 дни преди падеж, като при това е ползвана съответната за периода лихва. Условие за това е довнесената сума през всеки период да не надвишава първоначалния размер на депозита.

Депозит "Ускорение" може да бъде открит с минималната сума от 500 лева, евро или щатски долари. Спестяванията на клиента са гарантирани от Фонда за гарантиране на влоговете в банките.

При предсрочно прекратяване на депозита е начислявана лихва в пълен размер за предишните лихвени периоди, а за текущия лихвата е като при разплащателна сметка в съответната валута.

Други депозити за физически лица, предоставени от банката, са депозит "Аванс", с авансово изплащане на лихвата; депозит "Три напред" с нарастваща лихва и възможност за теглене на суми; също така безсрочна спестовна сметка "Алианц Детство"; както и възможността за откриване на онлайн спестовна сметка.