Интернешънъл Асет Банк

"Асет Срочен депозит" е продукт, предоставян на физически и юридически лица с добра доходност и възможност за неограничено довнасяне по всяко време

Сред предимствата на депозита са възможността за избор между четири валути и шест срочности и ползването на допълнителни услуги и продукти към него

Средно (1 vote)
Повече Информация: 

Годишният лихвен процент е определен от валутата и срочността на депозита. Минималният размер за откриването му е 100 лв. По него могат да бъдат довнасяни суми по всяко време и без ограничения, като клиентът не дължи такса за внасяне и обслужването. Той може да тегли при датата на падеж средства до минималната сума за откриване.

При ползване на продукта може да бъде избрано дали лихвата да бъде капитализирана или изтеглена след падеж, като при това депозитът не се нарушава. Срочен депозит се подновява автоматично на датата на падеж.

Клиентът може да се възползва и от предложенията за издаване на допълнителни продукти към него - международна дебитна карта Maestro с чип и безплатно издаване; кредитни карти за бизнеса - MasterCard Business с минимален неснижаем остатък или Асет револвираща кредитна карта MasterCard Business. Клиентът може да активира безплатно и услугата за интернет банкиране Асет онлайн. Депозираните средства по сметки в банката са гарантирани съгласно Закона за гарантиране на влоговете в банките.

Друг депозит на банката, предназначен и за физически, и за юридически лица е "Асет Изкушение 4" с гъвкав и кратък срок и възможност за избор от четири валути.