Интернешънъл Асет Банк

"Асет Изкушение 4" представлява срочен четиридневно нарастващ депозит, предоставен при кратък и гъвкав срок и възможност за довнасяне на неограничени по размер суми.

Депозитът предоставя опцията за избор от четири валути и е предназначен за юридически лица

Средно (1 vote)
Повече Информация: 

При ползването му са предоставени фиксирани годишни лихвени проценти и възможност за свободно разполагане с лихвата. Депозитът може да бъде внесен и обслужван без дължима такса за това. В рамките на първите 4 периода от ползването му, възлизащи на 16 дни, клиентът може да довнася неограничено суми по него.

При датата на падеж депозитът е подновяван автоматично. Изискваният минимален размер за откриването му е 10 000 лв. Неговата срочност е 48 дни. Годишният лихвен процент е формиран съответно валутата на депозита, като се различава при ползване на 12 четиридневни периода, както е посочено в таблица, представена в сайта на банката.

Други осигурени предимства при избор на депозита са възможността за безплатно активиране на услугата за интернет банкиране Асет онлайн. Клиентът може да издаде към него и допълнителни продукти - международна дебитна карта Maestro с чип и безплатно издаване; и кредитни карти за бизнеса - MasterCard Business с минимален неснижаем остатък или Асет револвираща кредитна карта MasterCard Business.

При предсрочно прекратяване на депозита на са удържани вече изплатените по него лихви. Депозираните средства по сметки в банката са гарантирани съгласно Закона за гарантиране на влоговете в банките.

От банката предлагат и продукт "Асет Изкушение 4", предназначен за физически лица с минимален размер за откриване от 500 лв.