Societe Generale Експресбанк

Депозит "Гарант" осигурява на клиента фиксиран годишен лихвен процент за избрания от него срок, а при предсрочното му прекратяване може да бъде запазена част от лихвата. Клиентът има възможността да довнася суми в деня на падеж при подновяване на депозита.

Валутата на депозита може да бъде лева, евро, щатски долари, британски лири, швейцарски франкове. Клиентът може да избере и най-удобния за него срок - 1, 3, 6, 9, 12, 24 или 36 месеца.

Средно (1 vote)
Повече Информация: 

Изискваната минимална сума за откриването му е 200 лв.; 100 евро или щатски долара; 500 британски лири или швейцарски франка.

На датата на падеж на депозита могат да бъдат теглени пари в брой без дължима такса за това. Клиентът може да избере по какъв начин да получи начислената по него лихва - прибавена към първоначално внесената сума при подновяването му; или изплатена по разплащателна сметка.

При предсрочното прекратяване на депозита е начислявана лихва според това дали клиентът прави това преди или след изтичането на първия месец – ако е закрит по време на първия месец лихвата е като тази по разплащателна сметка; след изтичане на първия месец - лихвен процент за най-дългия изтекъл стандартен срок на депозита намален с 1%, в съответните валута и размер на сумата.

При желание на клиента депозитът може да бъде подновен автоматично за същия период. Ако не бъде ползвана опцията за автоматично подновяване след приключване на първоначалния срок, депозитът следва да бъде преведен по разплащателна сметка на клиента.