Интернешънъл Асет Банк

"Ново Изкушение 2" е срочен депозит, който осигурява възможност за еднократно теглене на суми, неограничено довнасяне на средства, както и запазване на изплатената лихва при предсрочно прекратяване, с постоянно нарастващи на всеки период годишни лихвени проценти.

Сред предимствата на депозита са фиксираните годишни лихвени проценти за целия период, постоянно нарастващи за всеки следващ период.

Средно (1 vote)
Повече Информация: 

Депозитът може да бъде във валута лева или евро. Минималният размер за откриването му е 500 лв. Неговата срочност е 24 месеца. При прекратяването му преди падеж клиентът запазва вече изплатената лихва. "Ново Изкушение 2" е подновяван автоматично.

Сред предимствата на депозита са възможността за неограничено довнасяне в рамките на първите 6 периода, както и за еднократно тегленена суми от него в рамките на всеки 2-месечен период. Осигурени са фиксирани годишни лихвени проценти за целия период, постоянно нарастващи за всеки следващ период. Клиентът може да внася, тегли и обслужва продукта, без да дължи такси за това, както и да разполага с лихвата по него свободно.

Към него могат да бъдат издадени и допълнителни продукти – безплатно издаване на международна дебитна карта Maestro с чип, със съпътстващи допълнителни услуги - MasterCard SecureCode, SMS известяване, Асет електронни битови сметки. Също така, клиентът може да издаде Асет револвираща кредитна карта с обезпечение залог на средствата от депозита при изгодни лихвени условия. Клиентът може да активира безплатно и услугата за интернет банкиране.

Банката предоставя и други депозити „Изкушение”, със срочност, определена от неименованието им - 1-месечно нарастващ депозит - Изкушение 1; 3-месечно нарастващ депозит, позволяващ довнасяне и теглене на суми при определени условия - Изкушение 3; 4-дневно нарастващ депозит, съчетаващ добра нарастваща доходност и интересна гъвкава срочност - Изкушение 4.

Депозираните средства по сметки в банката са гарантирани съгласно Закона за гарантиране на влоговете в банките.