Първа Инвестиционна Банка

Депозит "Рекорд" осигурява на клиента по-висок лихвен процент за спестяванията му, както и възможност за ежемесечно усвояване лихвата по депозита.

Като допълнителен бонус към депозита може да бъде издадена безплатно дебитна карта Visa Electron.

Средно (1 vote)
Повече Информация: 

Депозит "Рекорд" може да бъде във валута лева, евро или щатски долари. Срокът на депозита е 1, 2 или 3 години. За откриването му не се изисква внасянето на минимална сума.

Лихвите по депозита са изчислени на годишна база, като са определени съответно неговия срок и валута. За депозит във валута лева лихвата е съответно: 1.00% за 1 година; 1.45% за 2 години; 1.65% за 3 години.

Според избора на клиента лихвата по депозита може да бъде преведена в отделна сметка. При предсрочно прекратяване клиентът получава пълния размер на депозита без начислените лихви, а когато е теглил от лихвата – съответната сума му е удържана.

Банката предлага разнообразие от депозити за различни нужди и предназначение - "Депозит 6 x 6", с допълнителна лихва за всеки нов период от 6 месеца; "Двугодишен свободен депозит" с растяща лихва; за деца - "Малечко палечко" и детски спестовен влог; за възрастни - "Златни години"; и IQ умна сметка със свободно теглене и довнасяне по всяко време. Повече информация за предлагани продукти можете да получите в раздела "Спестовни продукти" на банката и да прецените кой от тях е най-подходящ за вашите нужди.