Societe Generale Експресбанк

„Темпо капитал” е депозит на Societe Generale Експресбанк, предназначен за юридически лица, при осигурени атрактивни условия и гъвкавост, като срокът му може да бъде определен в зависимост от нуждите на предприятието.

Сред предимствата на депозита е осигуреният благоприятен начин за динамично и гъвкаво управление ликвидните средства на предприятието на клиента - Кеш мениджмънт.

Средно (1 vote)
Повече Информация: 

Валутата на депозита може да е в лева, евро или щатски долари. Срокът за откриване, закриване и разпореждане на депозита е 1 ден. Минималният срок за използването на продукта е 2 дни. Клиентът може да го открие с минимална сума от 10 000 лв., независимо от неговата валута, а минимумът за довнасяне и теглене на част от депозираната сума е 5 000 лв.

Други депозити за юридически лица, предлагани от банката, са "Оптима Капитал" и "Максима Капитал" с авансово изплащане на лихвите. "Оптима Капитал" е срочен депозит, предназначен за предприятия, които разполагат със свободни средства за период по-дълъг от един месец, който може да бъде със срочност един, три, шест месеца, една или две години.