Уникредит Булбанк

Осигурен бонусен лихвен процент - 1% лихва при определени условия и възможност за теглене на натрупаната лихва по всяко време.

Депозит "Растяща лихва" осигурява на клиента бонусен лихвен процент за депозити в лева и възможност натрупаната лихва да бъде теглена по всяко време. В края на последния лихвен период е осигурена като предимство най-висока лихва.

Средно (1 vote)
Повече Информация: 

Депозитът е със срок от 3 месеца, подразделени в 4 последователни периода. Той може да бъде открит с минимална сума – 2 000 лв. или 1 000 евро или щатски долари.

Лихвата по него е формирана на годишна база и нараства всеки месец в рамките на тримесечния период от неговия срок. Олихвява се с нарастващ лихвен процент във всеки един тримесечен период, а след изтичане на четвъртия тримесечен лихвен период схемата става каквата е била в началото на първия период. Лихвата по депозита се начислява ежедневно, а клиентът може да я получи всеки месец – преведена по друга сметка или капитализирана.

Депозит "Растяща лихва" осигурява на клиента до 1% бонусен лихвен процент за 12-тия месец от срока на депозит във валута лева. През първите 3 лихвени периода на депозита клиентът има възможността да внася свободно суми до 10 000 лв. или 5 000 евро или щатски долари на месец. Той може също така на всеки 3 месеца да ползва от главницата на падежа. Депозитът може да бъде използван и като обезпечение.