Интернешънъл Асет Банк

Срочен депозит "Асет 25" е нов продукт на банката, предназначен за физически лица, със специално предложение за отстъпки и безплатно издаване на дебитна карта

Продуктът е предоставен в комбинация с юбилейни бонуси - преференциални условия по други банкови и застрахователни продукти.

Средно (1 vote)
Повече Информация: 

Сред предимствата на депозита са възможността за избор от три валути. Продуктът е предоставян с по-кратка срочност при много добри годишни лихвени условия. Клиентът има възможността да довнася неограничено средства в рамките на депозитния срок. Допустимо е също така да тегли еднократно суми в рамките на 25-седмичния период и до 25% от текущия размер на депозита, а когато клиентът не се възползва от тази възможност лихвеният процент се запазва с 0,25% по-висок.

При ползване на депозит Асет 25 са осигурени по-високи лихвени нива с 0,25% за суми над 25 000 валутни единици. По него могат да бъдат внасяни и теглени суми, както и да бъде обслужван без дължими такси за това.

Валутата на Асет 25 е в лева, евро или щатски долари. Минимален размер за откриването му е 2 500 лв. Неговата срочност е 25 седмици. Лихвите по него са определени на годишна база и фиксирани за целия срок на ползване, като зависят от неговата валута и дали клиентът се е възползвал от условието за еднократно теглене на суми от него. Минималната сума за откриване и минимална наличност след теглене е 2 500 валутни единици. Към депозита могат да бъдат довнасяни средства с неограничен размер по всяко време и без ограничения в рамките на 25-седмичния период.

Като бонуси към продукта са предоставените отстъпки за услуги и застраховки - 25% отстъпка от таксата за първоначална регистрация на услугата „Асет Електронни битови сметки” и 25% отстъпка от базовата цена по застраховки на МПС и имущество в ЗАД „Асет Иншурънс” АД с промоционалните продукти „Каско 5х5” и „Имущество 25”. Към депозита може да бъде издадена безплатно и дебитна карта Maestro с чип и 25% отстъпка от месечната такса за обслужване, с допълнителна възможност за ползване на услугата SMS известяване. Депозираните средства по сметки в банката са гарантирани съгласно Закона за гарантиране на влоговете в банките.