Уникредит Булбанк

Депозит “Подръка” на УниКредит Булбанк позволява на клиента да разполага по всяко време с парите по депозита си, без при това да губи от начислената по него лихва, и да ползва допълнителни услуги за управление на средствата си.

Сред предимствата на продукта е възможността да бъде теглена до 60% от първоначално внесената сума, без да бъде нарушен депозитът.

Средно (1 vote)
Повече Информация: 

Също така клиентът може да внася по него допълнителни суми без ограничение. Той има възможността да управлява средствата си чрез услугите Булбанк Мобайл и Булбанк Онлайн.

Срокът на депозита е 6 месеца. Минималното салдо по него трябва да е 2 000 лв. или 1 000 ерво или щатски долари. Лихвите по депозита са посочени в добавената към офертата на банката таблица и формирани на годишна база. Дължимата лихва по него се изплаща в края на периода, за който е сключен договорът за депозит.

Допълнително към депозита е предоставена възможността за получаване на кредит “Флаш” или овърдрафт в размер на 100% от сумата на депозита. Клиентът има също така възможност да получи кредитна карта VISA Classic с предварително одобрен лимит.

Услугата на банката за откриване на депозити онлайн - Булбанк Онлайн, е достъпна за всички физически лица, които са се абонирали за нея, като сметката може да бъде автоматично открита в банковата система чрез подписване на софтуерен сертификат или УЕП, без да бъде подписван договор за откритата депозитна сметка.