Societe Generale Експресбанк

Депозитът с нарастващ лихвен процент е предназначен за индивидуални клиенти при предоставен гъвкав срок, растящата доходност с капитализация на лихвата на всеки шест месеца и възможност за допълнително внасяне на суми през първото шестмесечие.

Срокът на депозит "Тактика" е от 6 до 12 месеца. Неговата валута може да бъде лева или евро.

Средно (1 vote)
Повече Информация: 

Изискваната минимална сума за откриване е 500 лв. или 250 евро. Минималната сума за довнасяне е 50 лв., а максималната – равна на пръвоначалния размер на депозита при откриване.

Клиентът има възможност да довнася суми само през първите шест месеца. През втория период на депозита лихвеният процент е по-висок, а лихвата е капитализирана по сметка на клиента. Лихвеният процент е начисляван на годишна база.

След изтичане на максималния срок от 12 месеца, клиентът може безплатно да тегли в брой на датата на падеж на депозита. Начисляваната лихва при предсрочно прекратяване зависи от това дали това става след изминаване на шестия месец от откриването му.

Други депозити, предлагани от банката са стандартен депозит "Гарант", депозит "Прогрес" с гъвкав срок и възможност за довнасяне на суми и депозит "Рента" с периодично изплащане на лихвите по време на целия период. Повече информация за депозитите можете да получите в сайта на банката.