Алианц Банк

Депозит "Алианц Комфорт" на Алианц Банк е предназначен за физически лица, като предоставя възможността за ползване на лихвата за всеки изминал месец и за довнасяне на допълнителни средства в рамките на неговия срок.

Депозит "Алианц Комфорт" предоставя годишна лихва, гарантирана до падежа на депозита и след това добавена към него ако не бъде изтеглена.

Средно (1 vote)
Повече Информация: 

Минамалната депозирана сума за откриване на депозит е 500 лв. Валутата може да бъде в лева, евро или щатски долари.

Депозитът може да бъде прекратен предсрочно, при което е начисляван годишен лихвен процент, валиден за разплащателни сметки във валутата на депозита и според престоя на средствата по него до този момент. Осигурена е гаранция на средствата от Фонда за гарантиране на влоговете в банките.

Заедно с депозит "Алианц Комфорт" клиентът може да получи също така и допълнителни продукти - лесен и бърз овърдрафт при изгодна лихва. Депозираната сума може да бъде използвана и като залог при издаване на кредитна карта на банката. При възникнали допълнителни въпроси, клиентът може да посети най-удобния за него финансов център на банката.