Българо-Американска Кредитна Банка

Българо-Американска Кредитна Банка предлага срочни депозити, предназначени за юридически лица.

Депозитът за фирми може да бъде със срок от 1, 3, 6, 12 месеца, с валута лева, евро или щатски долари.

Средно (1 vote)
Повече Информация: 

Предоставеният годишен лихвен процент за депозит във валута лева е определен от неговата срочност: 1 месец - 0.30%; 3 месеца - 0.50%; 6 месеца - 0.70%; 12 месеца - 1.10%. Когато клиентът извършва касови операции на падеж, той не дължи комисиона. Изискваната минималната сума за откриване на депозита е 500 валутни единици.

На датата на падеж, депозитът е подновяван автоматично за същия срок при годишен лихвен процент за съответния срок и валута. Депозитите на юридичеки лица, открити в банката, са гарантирани в съответствие с разпоредбите на Закона за гарантиране на влоговете в банките.

Други депозити, предлагани от банката, са предназначени за физически лица. Клиентът може да получи повече информация относно всички депозити и други продукти в най-удобния за него офис на институцията.