Уникредит Булбанк

Депозит "Флекси" е продукт, който съчетава функциите на депозита с тези на разплащателната сметка.

Клиентът има възможността да ползва от вложените от него средства, като едновременно получава по-висока лихва от предвидените за разплащателна сметка. Той може също така да внася допълителни суми по него, както и да го ползва като обезпечение.

Средно (1 vote)
Повече Информация: 

"Флекси" е срочен депозит, който предоставя на клиента възможност да използва средствата си определен брой пъти - 4,10,15,24 и 40 пъти, без санкциониращи лихви и според срока на депозита.

Когато тегленето на средства е съобразено с определените за неговия срок лимити, клиентът не дължи комисионни за касово обслужване.

Депозитът може да бъде открит с минимална сума 2 000 лв. или 1 000 евро или щатски долари. Неговата срочност може да бъде 1,3,6,12 и 24 месеца. Лихвеният процент е определен на годишна база и начисляван според валутата, срока и сумата на депозита в датата на падеж.

Клиентът може да избере по какъв начин да получи лихвата - преведена по друга сметка или капитализирана. При ползване на депозита могат да бъдат внасяни и допълнителни суми по него. Депозитът може да бъде ползван и като залог за получаването на други продукти на банката.