Депозитите са услуга, която дава възможност да получавате лихва докато парите са в банка. Различните услуги имат свои предимства като основните са по-висока лихва, без загуба на лихва или такси при предварително прекратяване и други.

Според вида депозит той може да бъде в различни валути като левове, евро, щатски долари и някои други. Този тип услуга се предоставя от банката както за физически лица, така и за фирми.

Societe Generale Експресбанк

Депозит "Гарант" осигурява на клиента фиксиран годишен лихвен процент за избрания от него срок, а при предсрочното му прекратяване може да бъде запазена част от лихвата. Клиентът има възможността да довнася суми в деня на падеж при подновяване на депозита.

Интернешънъл Асет Банк

"Асет Срочен депозит" е продукт, предоставян на физически и юридически лица с добра доходност и възможност за неограничено довнасяне по всяко време

Депозит "Аванс" на Алфа Банк е предназначен за физически лица. Предимство на депозита е възможността за получаване на лихвата по него веднага, а не в края на периода.

Интернешънъл Асет Банк

Срочен депозит "Асет 25" е нов продукт на банката, предназначен за физически лица, със специално предложение за отстъпки и безплатно издаване на дебитна карта

Societe Generale Експресбанк

„Темпо капитал” е депозит на Societe Generale Експресбанк, предназначен за юридически лица, при осигурени атрактивни условия и гъвкавост, като срокът му може да бъде определен в зависимост от нуждите на предприятието.

Алианц Банк

Депозит "Ускорение" от Алианц Банк осигурява на клиента по-висока лихва за по-дълъг период на престой на депозираните средства, както и възможност за довнасяне на суми.

Интернешънъл Асет Банк

"Асет Изкушение 4" представлява срочен четиридневно нарастващ депозит, предоставен при кратък и гъвкав срок и възможност за довнасяне на неограничени по размер суми.

Българо-Американска Кредитна Банка

Българо-Американска Кредитна Банка предлага срочни депозити, предназначени за юридически лица.

Пиреус Банк

„Капитал Плюс Стандарт” на Банка Пиреос е срочен депозит, предназначен за юридически лица, с предоставена нарастваща лихва, възможност за довнасяне и еднократно теглене на суми.

Societe Generale Експресбанк

Депозит „Максима капитал” е срочен депозит за по-дълъг период от време, при който лихвите са изплащани авансово. Предназначен е за фирми, застрахователни компании и пенсионни фондове.