Както посочихме в първа част на настоящата статия, има различни видове кредитни карти, създадени за нуждите на всеки клиент. Освен за ползване от физически лица, кредитните карти могат да бъдат предназначени и за нуждите на бизнеса.

Бизнес кредитните карти могат да бъдат използвани за многото и динамични нужди на бизнеса, като контрол на фирмените разходи, поставяне ограничения за харчене на служителите, посрещане разходите на бизнес пътувания и са предназначени както за корпорации с многоброен персонал, така и за еднолични търговци.

Бизнес кредитната карта позволява на клиента да контролира по-успешно своите разходи, а при нужда може да издава карти и на служителите на фирмата си, определяйки отделно лимита на всяка от тях. Това е услуга, подобна на тази за физически лица, които получават възможността, освен основната си кредитна карта, да издават неограничен брой допълнителни за своето семейство или приятели, като клиентът има възможността да определи предварително лимита на допълнително издадените карти и да го управлява ефективно.

Бизнес кредитна карта може да бъде ползвана и за всички нужди, на които отговаря картата за физически лица - разплащане в магазини, ресторанти, хотели и др. в целия свят, правене на резерваци, разплащане в Интернет. Някои от предлаганите на нашия пазар бизнес карти включват възможността за безплатното получаване на Priority Pass карта, която осигурява на клиента достъп до повече от 600 VIP салона на летища в цял свят. Кредитните карти Diners club са създадени специално за нуждите на бизнеса, като стават известни като бизнес картата на елита, осигурявайки на своя притежател престиж и комфорт при бизнес пътувания.

Може би най-голямото предимство на кредитната карта е възможността за използването ѝ в чужбина. Международните кредитни карти са много удобни, особено когато работата на клиента е свързана с пътуване в чужбина.

Тя осигурява по-лесно планиране на пътуването - по-големи удобства по време на него в летища по цял свят, възможността да бъде запазен предварително хотел и осигурена кола под наем, както и разплащането в чуждестранни ресторанти и други заведения и по-лесното и удобно пазаруване в магазини по целия свят.

Този вид карти предоставят също така възможност за ползване на застраховки, които понякога могат да бъдат безплатни и активирани веднага след разплащане с картата в чужбина. Международните кредитни карти са предназначени да предоставят на клиента свободата да се разплаща навсякъде по света, във всяка необходима валута. Този продукт улеснява разплащането в чужбина, като клиентът е освободен от нуждата да носи пари в брой, които да обръща в change бюро.

Вместо това кредитната карта предлага улеснение - процесът на превалутиране при плащане с нея, което зависи от два фактора - основна валута на кредитната карта и валута на разплащателната сметка, свързана с нея. При употребяване на кредитната карта в чужбина е осъществявано преизчисляване на задължението към нея като валутата, с която се разплаща клиентът се изчислява към основната такава на неговата кредитна карта.

При издаване на кредитна карта клиентът сам определя валутата, в която да бъде сметката към кредитната му карта, като за него най-изгодно е да избере тя да съответства на валутата, в която са най-често извършваните от него плащания - левове, евро и щатски долари.

Кредитните карти се различават и според начина на внасяне на дължимите по тях суми. В ръководството за кредитните карти на Fibank са посочени две основните групи кредитни карти, разпределени според начина на възстановяване на дължимата сума - чардж (charge) карти и револвиращи (revolving) карти.

Така наречените чардж карти са по-малко използвани, тъй като изискването е до края на определен, посочен в договора, период, клиентът да изплати напълно дължимата сума по кредитната си карта и ако не направи това - от него са изисквани наказателни такси, а картата е блокирана. Револвиращите карти са по-голямата част от предлаганите на пазара кредитни карти като клиентът може да разполага с предоставената му сума свободно в рамките на посочен в договора кредитен лимит.

Изразходваната по картата сума е дължима в рамките на определен срок за плащане и клиентът има право да избере дали да възстанови цялата дължима сума или определена част от нея. При частично погасяване клиентът може да внесе част от своето задължение по картата, но не и по-малко от определената от всяка банка минимална вноска.

Кредитните карти могат да бъдат различни видове и според начина на разплащане с тях, като стремежът е навлизане в ход с модерните технологии и възможност за още по-ефективно разплащане. Безконтактните кредитни карти представляват нововъведение при предлагането на картови продукти, като предоставят на клиента възможността да прави по-бързи и сигурни плащания на ПОС-терминал.

За осъществяване на безконтактни плащания клиентът трябва да провери за наличие на някое от логата PayPass (за MasterCard) и payWave (за Visa) и може да заплати само с докосване на картата до обозначеното с лого ПОС устройство. Този начин на плащане е удобен при покупки за малки и точни суми при пазаруване, когато клиентът бърза; както и за контролиране на ежедневните плащания - при малки суми той вече не трябва да се притеснява да пазарува с картата си и по такъв начин получава възможност да следи всичките си разходи наведнъж.

В предлаганите от банките оферти за продукти можем да срещнем така наречената виртуална карта. Нейната специфика е използването ѝ единствено за разплащане в Интернет. Тя е особен вид картов продукт, който не е свързан с кредитен лимит и затова няма нужда клиентът да доказва своя доход, за да се сдобие с нея, нито да пресмята лихви или вноски.

Доближава се по своите функции повече до дебитната карта. Виртуалната карта е създадена специално за хора, които държат да са в крак с модерните технологии и ценят своя личен комфорт и време. Картата няма магнитна лента и ПИН код, тъй като не е предназначена за ползване на банкомат или ПОС терминал.

Клиентът може да извършва плащания в Интернет сайтове от цял свят, без да заплаща такси за издаването и обслужването на картата, за извършването на транзакции в Интернет или по телефон. Тя може да бъде използвана и за други цели - резервации на хотели, самолетни билети и рент-а-кар.

Кредитната карта представлява непрекъснато усъвършенстван продукт, който все повече навлиза в нашето ежедневие. Различните видове кредитни кати са създадени за нуждита на всеки потенциален клиент.

Кредитните карти са развивани съобразно новите технологии, като ни осигуряват по-голяма бързина при разплащане в магазини и заместване изцяло на плащането на пари в брой, както и възможност за сигурно и ефективно разплащане в най-динамично развиващия се пазар – интернет пространството.

Въпреки голямото разнообразие от кредитни карти препоръчваме на клиента да прецени и другите условия по тях – кредитен лимит, годишна такса за обслужване, дали картата е револвираща или чардж, какви са таксите при теглене на пари от банкомат и при плащане на ПОС-теримнал, гратисен период и по какъв начин се връща задължението по картата, каква е сигурността при ползването ѝ, различните предоставяни бонуси и отстъпки при пазаруване с нея, срок на валидност на картата и дали има възможност за подновяване.

Клиентът трябва да прецени всички параметри и условия по кредитната карта, за да не се окаже тя както удобна, така и твърде скъп разход за поддържане.