Сред основните фактори, които трябва да следим при избора ни на банка са както естеството на желания от нас кредит, така и самите условия, предлагани от институцията.

Първо клиентът трябва да избере услугите на какъв тип институция да използва - това може да бъде банка или небанкова финансова институция. Банките са предприятия, финансов посредник, чиято остовна функция е предлагането на услуги, свързани със съхранение на ценности и кредитиране. Някои от големите банки в страната ни са Банка ДСК, Първа инвестиционна банка, УниКредит Булбанк, Обединена българска банка и други. Небанковите финансови институции са кампании или дружества, по-голяма част от които предлагат бързи кредити и онлайн заеми, лизингови продукти или се занимават с така наречената форекс търговия. По-известни небанкови финансови институции са Изи Кредит, Кредисимо, БНП Париба, КешБокс, КредиЛенд и други.

Много важен аспект при избор на банка или небанкова финансова институция е предлаганите условия да бъдат прозрачни. Това значи да няма скрити такси, заложени неясни клаузи в договора, параметрите по кредита да бъдат ясно и пълно описани, като по такъв начин както от клиента се очаква да бъде изряден платец, така и банката да му предлага стабилни условия.

Стабилността на една банка клиентът може да провери, проследявайки редица фактори - присъствието на пазара, акционерите, които участват в нея, според посочените в годишните отчети финансови резултати, както и да потърси мнението на свои близки и познати, ползвали продуктите на съответната институция. Също така недежността на отделни банки може да бъде проследена чрез спечелени награди за нейната дейност. Например, УниКредит Булбанк има активи над 13.9 млрд. лева към септември 2014 година, част е от Уникредит Груп и има награди за дейността си като „Банка на годината 2014 в България“ на списание "The Banker", „Най-добра банка в управлението на парични средства за 2014“ на списание "Euromoney" и други. Това следва да бъде потвърждение за стабилността на банката.

Друго важно условие при избора на финансова институция е предлаганата от нея бързина за одобрението на изисквания от клиента кредит. В забързаното си ежедневие, и особено когато има нужда от бързи средства, клиентът трябва да се орентира коя банка може да реагира бързо на неговите очаквания, без да го затормазява с излишна документация и дълги срокове за одобрение на кредита. Много от предложените промоционални условия към продуктите включват бърз отговор за одобрение и отпускане на кредита. Когато една банка реагира бързо и точно на очакванията на клиента, той може да разчита на качество и професионализъм при по-нататъшното обслужване на кредита. Също така, много от финансовите институции демонстрират грижа към своя клиент чрез предложения за индивидуални кредитни решения, изграждане на погасителен план, съобразен с възможностите на клиента, както и чрез услугите на кредитни консултанти-специалисти, които са винаги на разположение да отговорят на въпросите на клиента.

Основен фактор при избора на банка или небанкова институция са набора от предлагани продукти - бързи кредити; потребителски, жилищни, бизнес кредити. Всяка банка и небанкова финансова институция предлагат в своя сайт определен набор от продукти. По-малките компании могат да включват няколко кредитни предложения, докато в сайтовете на големите банки можем да открием пълната гама от предложения - потребителски, ипотечни, бизнес кредити, кредитини и дебитни карти, спестовни продукти, банкови сметки, инвестиционни услиги, парични преводи и много други продукти и услуги. Конкуренцията е голяма, има редица предложени промоционални условия, и клиентът трябва да се ориентира в това море от предложения, за да може да избере най-пълно отговарящата на неговите нужди институция.