Обикновено условията на кредитните оферти са свързани с даден времеви период, през който ако се кандидатства може да се ползва самата промоция.

Вече, според вида на заема, както и институцията има съответно различни условия.

От наша страна препоръчваме винаги да се прочитат в детайли условията на промоцията обявени на официалния сайт и ако имате въпроси за тях да се свържете със съответната фирма или банка.