Първата стъпка при избора на кредит е определяне на кой вид продукт е най-подходящ за нуждите на клиента. Въпреки че това изглежда относително лесно, в „морето“ от предложения на всички банки и финансови институции клиентът понякога може да се обърка какъв вид кредит е най-подходящ за него – дали потребителски, ипотечен, бърз кредит, бизнес кредит или кредитна карта. В други наши статии сме описали предимствата и недостатъците на всеки от тези продукти, които могат да ориентират клиента кой вид кредитен продукт е най-подходящ както за неговите нужди и цели, така и според неговите възможности за изплащане.

След избор на вида кредит идва другият основен момент – по какъв начин да се ориентираме в офертите за кредити? Всички банки предлагат широк диапазон от продукти, като обикновено за всеки вид има различни предложения: при потребителския кредит – стандартен кредит, кредит с бърз отговор, срещу обезпечение или залог на парични средства, при определен доход и други; при кредитните карти – MasterCard или Visa, стандартни, златни или платитени, безконтактни или виртуални; при бизнес кредитите – кредити за малкия и средния бизнес или за корпоративни клиенти, овърдрафт и кредитна линия, предназначени за инвестиция или за оборотни средства.

Всички тези различни оферти на банките предоставят на клиента нужната информация за съответния продукт. Това е основното нещо, с което той трябва да се запознае, преди да вземе съответния кредит. Клиентът може да прецени коя оферта е най-подходяща за него само когато се е запознал с параметрите и условията на различните предложения. По принцип, в сайта на всяка банка може да намерим следните условия – обща информация за продукта, неговите параметри, по какъв начин се кандидатства за него и какви документи са нужни за получаването му, таксите и комисионните, които клиентът дължи. Независимо от вида на продукта, клиентът трябва да се запознае с тази информация и при случай, че тя не е предоставена, той трябва да се свърже с консултант на институцията.

В основното описание на кредита клиентът получава обща информация за него – предложението на банката. Тази информация е предвидена за определяне на основните параметри и предимства на продукта, от кого може да бъде получен и с какво предназначение ползван, по която клиентът може да се ориентира дали съответния продукт е подходящ за него. Ако това е така, той може да премине към неговите параметри, които имат главно значение при избора на оферта. Това са размер на кредита – каква е максималната сума, която може да бъде получена от клиента; неговата валута – обикновено в лева или евро; срокът за погасяването му, а при кредитните карти – валидност на картата; дали е изиквано обезпечение за получаването му и други изисквания като превод на работна заплата, ипотека върху недвижим имот при жилищни кредити; лихвените условия – дали лихвата е фиксирана или плаваща, ако е комбинирана за какъв период, при променлива – на базата на какъв индекс е формирана; при кредитните карти – какъв е безлихвеният гратисен период. Следват годишен процент на разходите или ГПР, който е определител за истинската стойност на кредита – освен лихвения процен в него са включени и допълнително изискваните такси и комисионни; по какъв начин е усвояван кредита; начин на изплащането му – на равни или намаляващи месечни вноски; при кредитните карти – минимална месечна вноска; какви са дължимите такси и комисионни; дали има включени застраховки;. Колкото по-подробно са описани параметрите на кредита в офертата на банката, толкова по-прозрачни са условията по него и предоставят на клиета възможност сам да пресметне колко ще му струва той.

В някои от офертите са описани какви са нужните документи за получаване на кредита, като понякога са прикачени и файлове, които клиентът може да принтира и попълни. В условията за кендидатстване той може да провери какви са изискванията към него за получаване на кредита – освен поръчителство от него може да бъде изисквано доказване на доходите за определени месеци, да бъдат поставени определени възрастови ограничения, сключени оперделени застраховки и други. Таксите и конисионните могат да бъдат посочени индивидуално в офертата или чрез прикачен файл, който препраща към Тарифата на съответната банка.

Предложенията на небанковите финансови институции също така трябва да включват общо описание на продукта и неговите параметри. При бързите кредити обаче има повече гъвкавост – клиентът получава възможността сам да посочи нужната му сума и да избере срока за погасяване на кредита. В офертата са представени максималният размер и срок за изплащане на кредита, като в полето за кандидатстване клиентът може да определи параметрите в представения му диапазон и след това да кандидатства, в много случаи - чрез подаване на онлайн искане за кредит. При кандидатстване от небанкова финансова институция клиентът трябва да се осведоми за условията за сигурност при кандидатстване онлайн, както и от допълнително изискваните условия на избрания от него кредит.

За улеснение на клиента при избора му на оферта за кредит са създадени сайтове като настоящия, www.24krediti.com, където е представен широк набор от предложения на различните банки и небанкови финансови институции, като в различни раздели са представени отделните видове кредитни продукти и клиентът може по-лесно и удобно да се запознае с основната информация и параметри по тях.