Много актуална е услугата за кандидатстване за кредити онлайн. Това е удобство за клиента, като той може да подаде по Интернет искане за желания от него кредит и получи предварително одобрение за него, без да е нужно да се явява в офис на институцията.

Подобно на електронното банкиране обаче, кандидатстването за кредит онлайн притеснява клиентите с това, че освен желаната от тях сума и срок за изплащането ѝ, те трябва да изпратят и личните си данни - като номер на лична карта/паспорт, ЕГН, три имена, рожденна дата, адрес.

Поради опасността от злоупотреба с личните данни, притеснението им относно поверителността е основателно. Затова, повечето от компаниите, които предлагат кандидатстване за кредит онлайн, използват съвременни технологии за защита на личните данни като SSL сертификат - като Geo Trust технологията, RapidSSL и други; предлагат различни криптиращи методи за защита и притежават удостоверение, издадено от Комисията за защита на личните данни.

Получените от клиента лични данни са съхранявани и обработвани при стриктно спазване на разпоредбите на Закон за защита на личните данни. По такъв начин клиентът може да е сигурен, че подадената от него информация е защитена и спокойно да се възползва от предоставеното му удобство при кандидатстване онлайн.

Кандидатстването за кредит онлайн е широко разпространено при небанковите финансови институции, но вече и много от банките предлагат тази услуга – ОББ, ДСК, Пощенска банка. Процедурата при банките е подобна при тази на небанковите институции - клиентът подава искане онлайн и след определен период на време - обикновено в рамките на 1-2 дни, получава обаждане от служител на банката или, ако условията включват това - той се обажда на посочен от банката телефон, за да провери статуса на молбата си.

След това отива в най-удобния за него клон, за да получи информация относно необходими допълнителни документи и да подпише договор за кредит. При подаване на искане онлайн от банките се задължават да поемат отговорността за опазване неприкосновеността на информацията, предоставена от клиента. Например, в сайта на Пощенска банка можем да прочетем, че банката е вписана като администратор на лични данни в регистъра, поддържан от Комисията за защита на личните данни.

Кандидатстването за кредити онлайн е по-широко разпространена практика при небанковите финансови институции. Това е така, защото предлаганите от тях кредити са за по-малки суми, както и поради самото естество на бързите кредити – лесното кандидатстване, получаване и усвояване. Повечето от компаниите, които предлагат бърз кредит онлайн използват съвременни технологии. Това е твърде необходимо поради начина за кандидатстване за получаване на такъв кредит.

Това става отново чрез попълване на стандартна бланка, в която клиентът посочва желаната от него сума и срок за погасяване, личните си данни, както и телефон за връзка, като може да очаква отговор в рамките на минути или часове. След като е получил одобрение, може да отиде в офис на институцията, като обикновено от него се изисква само представяне на лична карта за получаване на сумата.

За по-голяма сигурност на клиентите при подаване на онлайн искане за кредит е създаден сертификат SSL - от Secure Sockets Layer, който представлява криптографски протокол за връзка клиент-сървър, създаден за осигуряване на сигурност при пренасяне на информация през Интернет чрез защита на информацията от неоторизирано прихващане. Този вид сертификати осигуряват на потребителите сигурност и спокойствие при въвеждане на личните им данни онлайн. Подобен вид сигурност предлага сайтът на финансовата институция Кредиленд, като клиентът може да види свидетелство за това при подаване на искането си - сертификатът е издаден от RapidSSL и GeoTrust. Освен това, институцията е регистрирана в Комисията за защита на личните данни.

Идеята на финансовата компания Кредисимо е целият процес до вземане на бързия кредит да бъде онлайн, включително подписването на договор за него. При това предлагат гаранция за 100% защита на личните данни на своите клиенти чрез най-съвременна технология за криптиране, SSL сертификат и Удостоверение за администратор на лични данни.

От финансовата институция Кеш Кредит работят с централизиран метод на разглеждане на документите, осигурявайки на своите клиенти ограничен достъп до личните им данни.
От компанията ИзиКредит предоставят обяснение защо е нужно събирането на толкова подробна лична информация при искане за кредит.

Това е също така в полза на клиента, тъй като колкото повече информация предоставя той относно своите изисквания и възможности, толкова по-благоприятни биха били предложените условия. Сигурността му при получаване на бърз кредит от компанията е осигурена от издаденото удостоверение за администратор на лични данни от Комисията за защита на лични данни.

Сигурността е много важен елемент и в интернет пространството тя е задължителна. Клиентът трябва да следи внимателно дали подобни условия за поверителност са валидни на страницата на избраната от него банка или финансова институция, а ако това не е така го съветваме да се насочи към други оферти.