Потребителските кредити са може би най-често предпочитания от клиентите продукт, тъй като те отговарят на широк диапазон от нужди, отпускани са сравнително лесно, а сроковете за погасяването им и размерът на отпуснатата сума са увеличавани все повече, за да отговорят на различните изисквания на клиента. Въпреки това трябва да знаем, че всяка банка предлага разнообразни видове потребителски кредити, които имат различни условия, разходи и такси. Затова множеството предложения трябва да бъдат прегледани внимателно, да се търсят промоциите, като клиентът има пред вид, че по-важният фактор за определяне реалната стойност на даден кредит не е лихвата, която обикновено банките изваждат най-напред в офертата, а годишният лихвен процент - включващ допълнителните разходи по кредита (повече по този въпрос в статия "Какво е ГПР?").

Потребителските кредити са създадени в отговор на различните текущи нужди на клиента, като могат да бъдат най-различни видове – за осигуряване на бързи средства, за закупуване на различни стоки, за ремонт и обзавеждане на дома, също така за обединяване на стари задължения и много други цели. Тъй като всеки клиент кандидатства за финансиране с различни планове, банките не могат да създадат специфичен продукт за всяка отделна цел, като обикновено предлагат стандартизирани продукти с определена сума, която клиентът може да ползва за съответните си идеи. Въпреки това са създадени продукти със специална цел, така наречените целеви кредити - например целеви кредити за финансиране на студенти, на пенсионери, за предоставяне на финансиране преди заплата, както и за определени целеви групи – за клиенти с доход над определена сума. Потребителският кредит може да бъде специализиран и за определени, свободни професии - лекари, авдокати, счетоводители и всички други клиенти, които практикуват свободна професия. Много популярни напоследък са тези за закупуване на оборудване за кабинета. Всяка банка включва свои специални предложения, като клиентът може да ги намери в нейния сайт, в секцията за индивидуални клиенти. Потребителски кредити са предлагани както от банките, така и от небанкови финансови институции.

Според типа на тяхното предназначение потребителсике кредити могат да бъдат няколко вида. Най-често при кандидатстване за потребителски кредит е изискването за гаранция (в повечето случаи поръчителство). Банката може да изисква един или повече поръчители като това се определя според сумата на кредита, както и според определени условия - например, месечният доход на поръчителя и неговата възраст. Тъй като поръчителството е много рисково начинание както за кредитополучателя, така и за неговия гарант, включва дългосрочно обвързване, предполагащо голямо доверие и може да доведе до излишни усложнения, в отговор на нуждите на индивидуалния клиент са предвидени други възможности за гаранция – като например, внасянето на работна заплата или други узаконени доходи на клиента по сметка в банката. Друг тип потребителски кредити са тези без изискване за поръчителство - при тях обикновено отпусканите суми са по-малки, а лихвеният процент - по-висок. Потребителските кредити могат да бъдат предоставяни и срещу залог на парични средства или държавни ценни книжа, както и срещу ипотекиране на недвижим имот. Кредитите, предоставяни срещу залог, са все още непопулярни в страната ни, осигуряват най-голяма сигурност и за двете страни, предоставяни са най-лесно и при най-малко оскъпяване.

Най-атрактивни са офертите за бързо одобрение на потребителския кредит, както и предоставянето му с фиксирана лихва за целия период на изплащане и предоставянето на промоционални лихвени проценти. Обикновено максималният срок за изплащането на такъв вид продукт е до 7-10 години, а осигурените суми могат да бъдат средно от 1 000 до 50 000 лева. Разбира се, тези условия са определени според вида кредит, както и представеното за него обезпечение – всички тези продукти са типови и клиентът може да избере да представи собствен план на банката. Единственото, което трябва да се има пред вид е, че по-дългият срок на изплащане предполага по-ниски месечни вноски, но също така и дългосрочно обвързване, което не винаги е благоприятно за клиента, и по-голямо оскъпяване на крайната цена на кредита.

При взимане на потребителски кредит трябва да бъдат предвидени и някои допълнителни разходи. Обикновено от банката изискват и определени застраховки – „Застраховка живот”, „Застраховка безработица”, като разходите по нея са за сметка на клиента и могат да оскъпят кредита допълнително. Има така определени такси дължими за обслужване на разплащателната сметка на кредита, които клиентът дължи годишно, а някои могат да бъдат изисквани месечно. Към потребителския кредит могат да бъдат включени и допълнителни услуги – електронно банкиране, получаване на SMS известяване и други, както и продукти – например дебитна карта. Всички тези услуги и продукти могат да оскъпят кредита излишно, но могат и да осигурят на клиента удобство и допълнителни средства, затова той трябва да прецени дали те са изгодни за него. При всички възникнали въпроси съветваме клиента да се обърне към кредитни консултанти и специалисти, представляващи избраната от него институция, и да потърси съвет от тях при избора си на потребителски кредит.