Когато взимаме кредит можем да проверим предварително неговите параметри. В офертите си за кредити банките посочват най-често размера на сумата, предвидения срок за погасяване, дължимата лихва и допълнителни такси и комисионни, както и възможността за използване на гратисен период при издължаването му.

Гратисен период наричаме период при изплащането на кредита, когато клиентът получава възможността за намаление на месечните вноски по него. При ползването му той внася само лихви, като вноските по главницата на кредита се отлагат за определения перод от време. Обикновено в офертите си за кредити банките предоставят възможност за ползване на гратисен период между 6 и 12 месеца, но може да бъде предвиден и за по-голям диапазон от време – до 18-24 месеца. Има и други оферти, които предлагат на клиента възможност за ползване на гратисен период в началото на кредита, а след изминаване на определен период от време – има опция за повторното му избиране: например, ползване на гратисен период от 6 месеца през първата година и след изминаване на 12 месеца от изплащане на кредита – на още 6 месеца. Обикновено, гратисният период е изчисляван според предвидения срок за изплащане и размера на получената сума.

Основно предимство на гратисния период е, че по време на ползването му клиентът заплаща по-ниски месечни вноски по кредита – това може да е полезно при частични усложнения на финансите и при възникнали други разходи, като по такъв начин клиентът облекчава месечните си задължения за определен период от време.

При ползване на гратисен период клиентът подписва допълнители документи към кредита за промяна на погасителния план, като в тях е посочено по какъв начин се изменя вноската по главницата до края на изплащане на задължението. Гратисният период е характерен с това, че своеобразно „замразява” във времето задължението, но срокът за изплащане на кредита след това остава същият, а оттам – месечните вноски по главницата след изтичане на гратисен период са по-високи. По такъв начин става ясно, че клиентът трябва да обмисли добре дали му е нужно подобно престуктуриране на кредита и да го използва при възникнали временни затруднения, като предвиди увеличаването на месечните си вноски след това. Друг недостатък на гратисния период е, че лихвата, дължима по време на ползването му, не се начислява към дължимата от клиента сума, а е изключително използвана в полза на банката. Можем да я опишем като своеобразен разход за отлагане на изплащане главницата по кредита за определения гратисен период от време. По такъв начин общите изплатени разходи по кредита се увеличават.

Въпреки това, клиентът има възможност за избор на оферта, която ще направи гратисния период максимално изгоден – когато дължимата лихва по време на този период е по-ниска. По такъв начин кредитът не се оскъпява много, особено когато ползваният гратисен перид по него е кратък – до 6 месеца.

Грасният период е една добра възможност за нагласяне на кредита според възможностите на клиента и една допълнителна опция за неговото спокойствие. Той е много подходящ при кредити с по-дълъг срок на изплащане – ипотечни и жилищни, при индивидуални схеми на изплащане на кредита, както и при бизнес кредити. Когато бизнес кредитът е използван за инвестиционен проект от банката предоставят определен граситен период, през който е планирано да бъде реализирана идеята на клиента, като се има пред вид, че след осъществяването на проекта за юридическото лице няма да е проблем увеличаването на размера на вноските. Небанковите финансови институции предлагат много по-кратък гратисен период при предоставяне на бързи кредити – обекновено до няколко дни, в рамките на които при връщане на задължението не са дължими лихви по кредита. Този вид гратисен период се доближава по смисъл до гратисния период при ползване на кредитни карти.

От Пощенска банка предлагат подобен на гратисния период вариант за промяна на погасителния план по кредит - опцията "Флекси". При ползването на тази опция клиентът може всяка година от изплащането на кредита си да намали месечната си вноска наполовина за период до 6 месеца, но също така и да увеличи месечно дължимата вноска до два пъти от размера ѝ за период до 6 месеца като по такъв начин изплаща по-голяма част от задължението, също така и да пропуска плащането на една месечна вноска. Опция "Флекси" предоставя опция за промяна на погасителния план според нуждите на клиента, като е валидна за кредити с равни месечни вноски и при редовно изплащане на кредита.