Ипотечните кредити могат да бъдат получени от физически и юридически лица, предоставят дългосрочно финансиране на големи суми, а като обезпечение за получаването им служи ипотека на недвижим имот и неговата застраховка. Те могат да се окажат по-благоприятни за клиента от потребителските, тъй като лихвата по тях е по-ниска, а срокът за финансиране максимално удължен. Ипотечните кредити могат да бъдат подразделени на различни видоде, според тяхното предназначение, начин на погасяване и съпътващи го условия.

В многото оферти на банките можем да забележим, че названието на самия продукт е различно - жилищен и ипотечен кредит. Различията между тях не са особено значими, но все пак ги има. Жилищният кредит е целеви кредит, предоставян с предназначение закупуване на нов имот, който служи и като обезпечение на сделката. Ипотечен кредит може да бъде наречен всеки жилищен такъв, както и кредити, предоставяни за други цели - например, потребителски ипотечен кредит. Ипотечен кредит е общо наименование на продукти с различно предназначение, които могат да бъдат обезпечени както с ипотека на новозакупен имот, така и с ипотекиране на имот, собственост на кредитополучателя.

Ипотечните кредити могат да бъдат различни видове според тяхното предназначение. Целевите ипотечни кредити са предвидени за покупка на нов имот, за строителство и довършителни работи, за ремонт и подобрения, за рефинансиране на стари задължения. Другият вид ипотечни кредити са нецелеви, потребителски ипотечни кредити за финансиране на текущи нужди.

Потребителските ипотечни кредити могат да бъдат отпуснати при много и различни нужди на клиента: финансиране на инвестиционни идеи или текущи нужди срещу ипотека – ремонт и обзавеждане, разходи за образование, семейни събития, лечение и др., както и за закупуване на недвижим имот и рефинансиране на кредити, отпуснати от други банки. Тяхното предимство е, че от банката не изискват доказване на тяхното предназначение и за какво ще бъде употребена получената сума. Въпреки това, условията по тях могат да се окажат по-неблагоприятни от тези на жилищния кредит, тъй като срокът за финансиране обикновено е по-малък, както и срокът за погасаването им. С това те се приближават към потребителските кредити, но все пак са насочени към клиенти с по-мащабни цели.

Кредитът за закупуване на нов имот е наричан също така жилищен - когато новият имот е използван като обезпечение. Клиентът има възможността да предостави като гаранция и собствен имот. Този вид кредит е отпускан за закупуване на всякакъв вид недвижими имоти - апартаменти, къщи, офиси, магазини, гаражи и др. Банките финансират окончателно завършени имоти, а когато имотът е в процес на изграждане са изисквани планове за одобрението на строежа, определена степен на завършеност, а кредитът е отпускан на траншове.

Ипотечен кредит може да бъде отпускан и при строеж или довършване на сгради. Този вид кредит е използван при финансиране на по-мащабни проекти, обикновено реализирани от юридически лица, като размерът им е по-голям, както и срокът за осъществяване на плана. Клиентът трябва да има доказани доходи, както и да представи различни документи - за разрешение на строежа, план на строежа и за употребяване на средствата. При този вид кредит може да бъде получено до 100% финансиране на стойността на имота. Изискваното обезпечението за получаване на кредита трябва да бъде ипотека върху напълно завършени жилищни или нежилищни имоти с Акт 15 или 16: например, предоставената сума се финансира на три транша – до 40% от одобрения размер на кредита е осигурена при разрешение за строеж и одобрен архитектурен проект; до 80% при достигане на етап „груб строеж“; и изцяло изплащане на сумата при представяне на АКТ 15. Друг вид целеви ипотечни кредити са тези за реновиране, ремонт и обзавеждане на дома.

Ипотечният кредит за рефинансиране на стари задължения е изгоден за клиенти, които искат да преместят своя кредит в друга банка, по такъв начин осигурявайки си по-добри условия на изплащане – по-ниски лихви, такси и комисионни. Тази вид кредити е подходящ, когато клиентът не е доволен от настоящите условия по кредита си и иска да си осигури по-голяма стабилност при изплащането му, но въпреки това трябва да бъдат предвидени някои такси при осъществяване на сделката – за нова оценка на имота, нотариални такси за заличаване и учредяване на нова ипотека и други. Рефинансирането може както да осигури на клиента по-добри условия - по-ниски месечни вноски, лихви, такси. Също така и намаляване на срока за изплащане на кредита, което условие позволява по-бързото му приключване, както и намаляване на крайната сума за изплащане, а оттук - по-ниският годишен процент на разходите. Опцията за рефинансиране отговаря на променящите се условия, стремежът на банките да осигурят по-добри възможности и да привлекат повече клиенти към себе си, както и от самото естество на ипотечния кредит - неговият дълъг срок, който понякога предполага промени. Понякога клиентът може да получи и по-висока оценка на имота си от новата банка, като това му предоставя възможност за получаване на допълнителни средства към кредита. При рефинансиране той трябва внимателно да прецени изискваните от него такси, както и условията, предложени от другата банка - когато лихвеният процент се запазва същият, както и изискваните такси и комисионни, а месечната вноска не намалява, няма нужда от рефинансиране.

Ипотечните кредити могат да бъдат разделени на различни видове и според други фактори – според погасителния план, в зависимост от валутата, в която се отпускат, вида на лихвата, както и от изискванията към доходите на кредитополучателя. Клиентът може да получи повече информация за тези фактори във втора част на статията „Какво трябва да знаем при взимане на ипотечен кредит?”