Предимства на кредитните карти и съвети при избор.

Основното предимство на кредитните карти е тяхното удобство - възможността за заплащане на стоки и услуги в търговски обекти в целия свят, обозначени с логото на притежаваната от клиента карта, правенето на резервации за хотели, наемане на автомобили, осъществяване на покупки и заплащане на услуги в Интернет. Кредитната карта може да бъде използвана навсякъде по света, 24 часа в денонощието.

Сред основните предимства на продукта можем да посочим осигуреното удобство за разплащане, без нуждата да бъдат носени пари в брой. Международната кредитна карта е незаменим спътник като чрез нея, освен предварително планиране на пътуването, е предоставена възможността за лесно разплащане в чужда валута. Също така осигуряването на спокойствие от злоупотреби и посегателства чрез въведените нови технологии за защита и специални услуги (виж статията „Защитени ли сме когато плащаме с кредитна карта?“).

Кредитната карта позволява на клиента да управлява своите разходи по-ефективно и, когато следи извлечението по нея, може да проследи какъв е неговият месечен разход. Той може да се разплаща със своята карта онлайн, като за тази цел е създадена специална кредитна карта – виртуална, а пари в брой може да тегли от банкомат или в банков офис.

Някои от кредитните карти предоставят специални отстъпки и бонуси, а други са запазени марки за престиж. Опцията „Кеш бек“ позволява на клиента да съчетае пазаруването с кредитна карта и тегленето на пари в брой. За да се възползва от тази опция на своята карта, клиентът трябва да провери дали магазинът, от който пазарува, е обозначен с логото на услугата.

Когато въведе своя ПИН код на постерминала, той трябва да каже на продавача каква сума иска да изтегли в брой, съобразявайки това с предоставения му от банката лимит. Използването на тази услуга пести време, както и пари, тъй като таксата при теглена на пари в брой по този начин е по-ниска от тази на АТМ устройство. Програмата за лоялност MyRewards, разработена от Пощенска банка, позволява на клиента да печели при всяка своя покупка с кредитната си карта.

Тя е специално предимство за клиенти на кредитни карти Visa и American Express на банката. Всяка направена покупка с нея му носи бонус точки, които след това той може да обмени за пари. За прехвърляне на точките е създадена специална бонус карта MyRewards, по която са прехвърляни парични награди, като клиентът сам определя колко от натрупаните точки да обмени. Той трябва да следи и за промоционални условия на кредитните карти, които му осигуряват допълнителни предимства – по-дълъг гратисен период и други.

Въпреки всички предимства на кредитната карта, клиентът трябва да е преди всичко добре информиран при нейното ползване. При изплащане на задължението по кредитната карта е предвиден гратисен период – обикновено между 30 и 60 дни, като най-често от банките предоставят 45 дни.

Гратисният период е определен период в рамките на който клиентът може да ползва кредитната си карта без да дължи лихва за това, при пълно или частично погасяване на задължението по нея. Той е определян според вида карта „Charge“ или револвираща. Когато клиентът притежава „Charge” карта, той ползва гратисен период, в рамките на който трябва да погаси цялото задължение по нея, а в противен случай плаща наказателни такси и картата му е блокирана.

При револвиращата кредитна карта има значение дали клиентът прави покупки на ПОС терминал или тегли от банкомат. Той може да избере да погаси цялото задължение по картата си в рамките на гратисния период, при което не дължи лихва; или да внася всеки месец така наречената минимална погасителна вноска (процeнт от задължението, дължим всеки месец), която покрива част от неговото задължение, като не трябва да бъде по-малко от определения минимум на всяка банка, например - при частично погасяване клиентът може да прецени колко да погаси, но това не трябва да бъде по-малко 5% от дължимата сума, и не по-малко от 10 лв.

При възможност клиентът може да внесе и по-голяма сума. Един от основните фактори при ползването на такъв вид карта е дали гратисният период важи за покупки и теглене на пари в брой или само при разплащане на ПОС терминал. Безлихвеният гратисен период е определян от банката, издател на картата, като може да важи само при пълно погасяване на задължението по кредитната карта или при внасяне на формираната според договора минимална погасителна вноска по нея (тя може да бъде изчислена като процент от отпуснатия кредитен лимит или като процент от формираните по картата задължения, заедно с лихвите, таксите и комисионите.). Важно е обаче клиентът да знае, че безлихвеният гратисен период важи само в рамките на падежа на отчения перид, а не е отброяван от момента, когато клиентът направи своята покупка. Затова той трябва да следи в коя дата на месеца е счетоводното приключване на отчетния период като според това планира покупките, направени със своята карта. Също така, че в повечето случай гратисният период важи само за плащане на ПОС терминал, но не и за теглене на пари в брой от АТМ.

Когато взима своята кредитна карта клиентът трябва да се информира и за дължимите такси при плащане на стоки и услуги в търговски обекти; също така за таксите при теглене в брой, които обикновено са по-високи. Освен гратисния период, други важни параметри по картата са максималният размер на кредитния лимит - той може да бъде определян индивидуално за клиента и зависи от типа на кредитната карта – стандартна, златна, платинена; каква е основната валута на кредитната карта и валутата на разплащателната сметка към тази кредитна карта; какъв е размерът на дължимите лихви и годишна такса за обслужване (която също се определя от типа на кредитната карта); дали от клиента се изисква доказване на доходите или представяне на обезпечение за получаването на картата; каква е валидността на картата и предоставена ли е възможност за автоматичното ѝ подновяване след това. Когато картата е револвираща – какъв е размерът на минималната погасителна вноска. Клиентът трябва да провери също така какви са гаранциите за сигурност и застраховки по каратта, като има пред вид, че услуги от типа на „SMS известяване“ също са предоставяни срещу заплащане.

Клиентът може да следи разходите и движението по своята карта чрез така нареченото месечно извлечение. То му предоставя подробна информация за всички, извършени през месеца, транзакции с картата; за начислените такси и лихви; информация за общото състояние по кредитната карта - какво е оставащото задължение по нея, кредитен лимит; годишен лихвен процент и други. По месечното извлечение клиентът може да следи какви суми дължи на банката и какъв е крайният срок за плащането им - това е много полезно при следене на гратисния период.

Много често в офертите на банките е обявено, че лихвите и таксите за обслужване по картата са формирани съгласно Лихвения бюлетин на Банката, което обикновено значи, че съответната институция си запазва правато да прави промени по тях - те не са фиксирани. При взимане на кредитна карта това не е особено притеснително, тъй като обикновено тяхната валидност е до 2-3 години и, ако има възможност за обновяване на договора за картата, клиентът може да предоговаря условия или да търси други промоции. Затова е важно клиентът да направи справки на предлаганите от различните банки кредитни карти и, когато има промоции, да им обърне повече внимание и да види докага са валидни тези условия. Клиентът също така трябва да провери за предлагани към кредитната карта програми за лоялност и бонуси, които могат да се окажат твърде изгодни за клиента. Някои кредитни карти са съвместни продукти между банката и определен търговец или компания, като предоставят на картодържателя специални отстъпки при пазаруване - те са създадени за редовните клиенти. При взимането на кредитна карта клиентът може да ползва и различни застраховки, като някои от тях са безплатни за определен период или за целия период на валидност на картата. Друго предимство на кредитните карти е възможността за заплащане на периодични сметки чрез нея - резистриране за „Автоматично плащане на периодични сметки“ или за „Плащане на сметки чрез SMS потвърждение“, като по такъв начин е спестявано времето на клиента. Важно е при използване на картата на нейния притежател да са гарантирани прозрачни и атрактивни условия.

Въпреки предимствата на кредитната карта и фактът, че тя е предназначена за удобство и за разплащане навсякъде по света и в Интернет, клиентът трябва да има също пред вид и нейното естество. Дори когато полученият кредитиен лимит е по-висок или при някои карти - дори неограничен, клиентът трябва да има пред вид, че кредитната карта не е потребителски кредит, и дължимите лихви по нея са значително по-високи. Когато клиентът има нужда от повече пари в брой или търси сума за финансиране на по-големи начинания, го съветваме да потърси потребителски кредит.