Рефинансирането е възможност клиентът да промени условията по своя кредит - да намали месечните вноски по него, лихвата, да промени срока за изплащането му. Това той може да направи чрез предоговаряне на договора си със същата банка или в друга банка.

От рефинансиране има смисъл само когато клиентът изменя условията по кредита си в своя полза - намалява срока за изплащането му, без да бъдат увеличени месечните вноски, или при изплащането му дължи по-малка сума на банката. Това трябва да се има пред вид, тъй като и рефинансирането „струва” известни средства.

При предсрочно погасяване на потребителски кредити таксата обикновено възлиза на около 1,5 - 5%, като се начислява върху погасената сума. Въпреки това, тази комисионна не може да надхвърля тримесечния еквивалент на годишния процент на разходите по кредита, а има и потребителски кредити без такси за предсрочно погасяване.

При ипотечните кредити, след въведените промени в закона за кредитиране, при предсрочно погасяване през първите 12 месеца от срока на кредита, таксата е до 1%, а след това не е дължима комисионна, но трябва да се имат пред вид и другите разходи, свързани с рефинансирането - нова оценка на предложения за обезпечение имот, такси за разглеждане на документи, след това началните такси по новия кредит.

За тази цел, някои банки предлагат промоционални условия към своето предложение - осигуряване на средства за покриване на разходите, свързани с рефинансирането, освобождаване от такси при кандидатстване и оформяне на документи.

Клиентът може да се възползва от рефинансирането за получаване на свободни средства - при по-висока оценка на имота, той може да получи по-голям кредит. Също така той може да рефинансира и по такъв начин обедини месечните вноски на свои по-малки, например потребителски, кредити. Тъй като дългосрочността на един ипотечен кредит - обикновено между 20-30 г., обвързва клиента за дълъг период от време, предложенията за рефинансиране вкючват и опция за намаляване срока за изплащане при запазване на същите месечни вноски по кредита.

Друг вариант е клиентът да избере същия срок за изплащане, но при намаляване на ГПР, тъй като конкуренцията за предложения между банките е голяма - клиентът може да намали значително дължимия лихвен процент по своя кредит.

Опцията за финансиране вече е предлагана и от небанкови финансови институции, като предложенията включват обединяване на два или повече бързи кредити и намаляване на общо дължимата месечната вноска. Друг вариант за улесняване изплащането на задълженията е възможността за обединяване на задълженията, която сме разгледали в статията „Мога ли да обединявам задълженията си?”.

По своето същество обединяването на задължения има същите функции като рефинансирането, но разликата е, че при рефинансиране можем да предоговаряме условията по един или повече кредити, докато обединявенето е предназначено за клиенти, които ползват повече от един кредитен продукти, включително кредитна карта.

Рефинансирането е подходяща опция за всеки клиент, които иска да промени условията по своя кредит в своя полза. Когато избира кредит, независимо дали потребителски, ипотечен или бизнес кредит, той трябва да има пред вид и динамиката на пазара, конкуренцията между банките за промоционални лихвени нива.

Затова съветваме клиентите периодично да проверяват различните оферти за ползвания от тях кредит, за да не се окаже, че изплащат кредита си много по-скъпо, отколкото биха могли. За тази цел са създадени и специализирани сайтове, като www.24krediti.com, които предоставят на клиента възможността по-лесно да следи предложенията на различните банки.