Електронното банкиране позволява на клиента да има постоянен достъп до услугата на ползваната от него банка, като при това му е гарантирана висока степен на сигурност.

Електронното банкиране е осъществявано онлайн, като клиентът може по всяко време и от всяка точка на света да прави справка за наличността и движението по личната му сметка; да извършва преводи в желана от него валута; да осъществява безкасови плащания; да разменя валута; да търгува в онлайн платформи, както и да получава финансова информация. Електронното банкиране представлява едно допълнение към традиционното банкиране, като предлага на клиента сигурност, удобство и бързина и в бъдеще предстои да бъде развивано повече, съобразно нуждите на все по ориентираното към уеб пространството общество.

Електронното банкиране е услуга, създадена в Англия през 1993 г. от Nottingham Building Society. Системата е наречена „Homelink”, позволявайки следене на движение по сметка, банкови трансфери и финансови отчети, като първоначално е използвана за заплащане на битови сметки, както и за пренасяне на средства между банките.

Сред банките в страната ни, които предлагат услугата електронно банкиране са Първа инвестиционна банка, ДСК, Алфа банк, ОББ, Пиреос и много други. Всички банки, предлагащи тази условия, имат определени правила на ползване и предоставят на клиента редица удобства. Повече за електронното банкиране, свързано с оперделена банка, можем да научим от интирвю с Никола Добрев, с длъжност: мениджър финансови услуги за индивидуални клиенти на ING Банк.

Той потвърждава, че основното предимство на тази услуга се основава на ефективността - бързото извършване на работата и получаването на обратна информация. Освен спестеното време, електронното банкиране осигурява на клиента достъп до цялата му кредитна история в ING Банк. Мениджърът на банката също така посочва, че повече от 15% от клиентите на банката използват активно услугата. От банката гарантират високи стандарти на сигурност при използване на електронното банкиране, подобни на тези в Западна Европа.

Всяка от банките, предлагаща услугите на електронното банкиране се обръща към клиените си със съвети за сигуронст. Системата на Първа Инвестиционна Банка е защитена от SSL сертификат; електронното банкиране на банка Пиреос, winbank осигурява на клиента сигурност чрез специални защитни стени, които допускат клиентите само до ползването на определени услуги и не позволяват достъп по системите и базите данни с класифицирана банкова информация, като данните са криптирани със 128-битов SSL протокол (Secure Sockets Layer); Интернет банкирането на ОББ е защитено със сертификат GeoTrust. Регистрирането за използване на електронно банкиране става в клон на избраната от клиента банка като той попълва искане за ползването на услугата.

Райфайзен ОНЛАЙН осигурява на клиента редица удобства, сред които са спестеното време от посещаване на офис на банката; безплатна регистрация и обслужване, като клиентът заплаща по-ниски такси за преводи, отколкото при направени на хартиен носител. Осигурена му е сигурност чрез различни методи за защита на информацията. Ползвайки услугата, клиентът има постоянен достъп до средствата си навсякъде по света, чрез ползване на Интернет на удобно за него устройство.

Електронното банкиране на Райфайзен предлага на своите клиенти актуална информация относно ползваните от тях сметки, възможността за извършване на вътрешнобанкови преводи и преводи към трети лица; клиентът може да управлява своя депозит и да следи ползвания от него кредит, да подаде онлайн поръчки за договорни фондове.

Ползвайки услугата електронно банкиране клиентът контролира своите финанси ефективно по всяко време, навсякъде по света. Информиран е постоянно за личните си средства, получава достъп до множество услуги и управлява всичките си сметки наведнъж, като при това спестява средства.