Промоциите обикнове са за по-изгодни условия. Необходимите документи за различните кредити определено са различни. Това може да се разбере както според всеки вид кредит, така и според всеки вид институция.

Обикновено официалните страници, където се предлагат кредити има пълния списък на необходимите документи за да вземете кредита.

Ако са ипотечни и бизнес заеми съответно документите са малко повече, тъй като сумата е по-голяма.