Когато клиентът иска да закупи нова кола той трябва първо да избере кой продукт е подходящ за него. По принцип за такъв вид финансиране могат да бъдат използвани потребителските кредити, но клиентът може да избере също автокредит или лизинг. Този въпрос е разгледан по-подробно в статията „Коя е най-подходящата форма за закупуване на автомобил?”

След това клиентът трябва да избере към каква институция да се обърне. Някои от банките в страната ни предлагат автокредити, като услугите са различни, когато банката работи с лизингова къщи. От своя страна, самите лизингови къщи са обвързани с авто-къщите, където директно работят с нужния клиент.

Някои от банките, които предлагат автокредити са Пощенска банка, Обединена Българска Банка, УниКредит Булбанк, Алианц; повечето от банките работят с отделни компании и дружества, които предлагат лизингови продукти - УниКредит Лизинг, ДСК Лизинг, Райфайзен Лизинг, Пиреос Лизинг. По принцип по-голяма част от лизинговите продукти за придобиване на кола са предоставяни от небанковите финансови институции.

Някои от по-известните лизингови компании и дружества са БНП Париба, Голд лизинг, Сожелиз България, Интерлийз, БМ Лизинг, Порше Лизинг, СОРТИС, Евролизинг и други. Някои от компаниите могат да работят само с определена марка автомобили, както например Порше Лизинг е предназначена за допълнение на предложенията на Volkswagen.

При взимане на лизинг за финансиране на кола клиентът трябва да бъде запознат с разликата между финансов и оперативен лизинг, която ще опишем в отделна статия. Друго важно нещо при избора на автомобилен кредит или лизинг е обектът на сделката - дали клиентът закупува нов или употребяван автомобил.

По принцип оценката за стойността на автомобила е според определената от продавача цена или според застрахователната полица или документ за остатъчна стойност. Обикновено за употребяваните леки автомобили са поставени определени условия - да не бъдат по-стари от определенения максимум при завършване на сделката.

Друг важен аспект от сделката е финансираната сума и срок на лизинга - те също така са определяни от това дали автомобилът е нов или употребяван, като при новите естествено е предвидена по-голяма сума и по-дълъг срок за изплащане. Клиентът също така трябва да провери какви са условията за заплащане на ДДС. Авансовата вноска отново е определяна според вида актив и е по-висока при употребявани леки автомобили, изисквани са също и някои допълнителни такси - такси по прехвърляне на автомобила.

Клиентът трябва да провери по какъв начин са формирани лизинговите вноски – какъв е погасителният план, дали лихвата е фиксирана или плаваща, кога автомобилът става негова собственост, както и валутата, в която трябва да го изплаща.

При възможност, той може да изплати предсрочно продукта като заплати пълния размер на доставната му цена, а при това може да получи отстъпка върху предвидената по договор лихва. В повечето случаи са изисквани застраховки - Автокаско и Гражданска отговорност.

Сред предлаганите преференциални условия са възможността клиентът сам да избере размъра на сумата и на вноската по лизинга, къде да застрахова закупения от него автомобил, допълнителни бонуси за поддръжка на автомобила - сервизни и амортизационни ремонти, съобразени с изискванията на завода-производител, възможност за смяна или съхранение на гуми, осигурена денонощна пътна помощ; придвижването на автомобила при всякакъв вид ремонти, както и предоставените карти за зареждане на гориво, управление на автопарк и други.