Когато избираме кредит трябва да сме сигурни, че той отговаря на нашите нужди и възможности, както и, че изпълняваме всички условия, които съответната банка или небанкова институция е определила за важни при кандидатстване за него.

Различните видове кредити са предназначени за различни нужди. Ипотечните/жилищни кредити са предвидени за закупуване на нов дом, неговото обзавеждане/ремонтиране/реновиране и други, като обикновено включват повече условия от други видове кредити, изисквано е обезпечение при получаването им, а понякога и поръчители – лица гаранти. Този тип кредити са дългосрочни – срокът за изплащането им може да бъде до 30 години.

Потребителските кредити са предназначени за различни нужди на клиента – за жилищно обзавеждане и техника, закупуване на нова кола, за заплащане на образованието и осигуряване средства за пътешествия, както и за всякакъв вид други текущи нужди и при непредвидени ситуации. Този тип кредити са с по-кратък срок на издължаване, който обикновено варира между 60 месеца и 7 години, а за получаването им е изисквано представяне на поръчител.

Бързите кредити са предназначени за посрещане на неотложни или непредвидени задължения на клиента. Отпускането им обикновено става в рамките на няколко дни, а понякога - за по-малко от час. Получените суми също така не са големи - обикновено варират от 100 до 1500 лева. Затова и погасяването им е предвидено за кратки срокове - изплащането им е осъществявано на седмични или месечни вноски.

През последните години клиентите стават все по-информирани и търсят най-добрите оферти и условия, сравнявайки какво предлагат различните банки. Един от начините за избор на най-подходящия за клиента кредитен продукт е сравняването на условия, предлагани от три или повече банки относно определения кредит, независимо дали потребителски, ипотечен или бърз кредит.

За тази цел банките публикуват в своите сайтове подробна информация относно параметрите на предлаганите от тях продукти, специалните условия и промоции, които вървят с тях, както и възможността клиентът сам да изчисли условията по кредита с предлагания вече в много сайтове кредитен калкулатор.

Създадени са също така и специализирани сайтове, като www.24krediti.com, където са подбрани предлаганите от различни банки условия и промоции, със синтензирана и удобна за клиента информация, където той може още по лесно да сравни предлаганите от различните банки условия и да наприви сигурен и информиран избор относно търсения от него и с най-подходящи за него параметри кредит.

Клиентът също така може да се свърже с кредитен консултант/специалист на избраната от него банка, като го попита за условията на предлаганите от нея кредити и да се посъветва с него относно индивидуалния си избор. Или да отиде в най-удобния за него клон/офис на банката/небанкова институция.

При избора си на кредит клиентът трябва да знае, че освен лихвения процент по него, той трябва да се осведоми за така наречения Годишният Процент на Разходите (ГПР), който показва също реалната цена на кредита. ГПР включва освен договорената лихва по кредита, така и допълните разходи по него – изискваните от съответната банка такси и комисионни. Много е важно клиентът да се осведоми за тези, добавъчно изисквани към кредита разходи, за да прецени доколко той е изгоден за него.

Друго важно условие при избора на кредит е предоставената сума и срокът за изплащане. Обикновено най-дълъг срок за издължаване, както и по-големи суми, са предоставяни при взимане на ипотечен кредит, като средният срок за изплащането на такъв варира между 20-30 години. При избора на кредит с толкова дълъг срок клиентът трябва да предвиди промените на финансовия пазар, както и възможността от негова страна да го изплаща – дали доходите му са стабилни и на каква възраст взима кредита.

Кредитите с дълъг срок на изплащане обикновено включват и по-голямо оскъпяване – първите години на погасяването му клиентът внася повече лихва, отколкото главница. Много от кредитите включнат и годишни такси за управление, преразглеждане. Клиентът трябва да предвиди също така своето желание за бъдещо рефинансиране или предсрочно погасяване на сумата и какви са условията за това на ползваната от него банка/небанкова институция.

По такъв начин става ясно, че най-подходящият кредит е този, който отговаря най-пълно на потребностите на клиента, както и изплащането му е най-изгодно за него. Той трябва да има ясна представа за необходимата му сума, условия, както и да прецени добре възможностите си за изплащане.

Важно е да е добре осведомен относно параметрите на съответния кредит, да прави сравнение между различните оферти, както и да следи за промоционални условия. По такъв начин той се предпазва от неприятните последици и може спокойно да използва получената сума за нужните му цели и да планира бъдещето.