Изи Кредит

Освен парични заеми, Изи Кредит предлага на своите VIP клиенти изключително атрактивни условия на кредит "Вип Изи"

Освен пари назаем, специалните клиенти получават и много други привилегии, произтичащи от натрупаните бонус точки

Средно (15 votes)
Повече Информация: 

За да може клиентът да се присъедини към VIP групата, той трябва да отговаря на няколко условия. Той трябва да бъде клиент на „Изи Асет Мениджмънт“ АД. По специално създадената за него VIP сметка, той трябва да натрупа 20 000 наградни бонус точки.

Само на VIP клиент може да получи кредит "Вип Изи" с преференциални нива на оскъпяване. За удобството му, той може да попълни ППЗ в офиса на банката. Кредитът е одобряван за изключително кратко време – в рамките на 2 часа. Специалният клиент получава допълнителни наградни бонус точки, получавани при престой на определени суми във VIP сметката му.

Натрупаните наградни бонус точки във VIP сметка съответстват на допълнителни наградни бонус точки. Престоят на определени суми във VIP сметката на клиента е наречен забава.

В зависимост от дните максимална забава VIP клиентът получава допълнителни бонус точки. Наградните бонус точки съответстват на процент от сумата на кредита, като при забава от 3 до 10, но не повече от 10 дни, получава повече точки.

VIP клиента трябва да се съобрази и с някои условия и да е запознат със следната информация. Веднъж прехвърлени във VIP сметката, наградните бонус точки не могат да бъдат използвани за други цели. VIP сметката има капацитет до 20 000 бонус точки.

При положение, че VIP клиентът направи забава по кредит по-голяма от 20 дни, той губи VIP статуса си, с всички произтичащи от това последствия. Това се случва и когато той не ползва кредита в период, по-голям от 1 година.

Той може да направи проверка на състоянието на VIP сметката си по всяко време, като може да направи това по няколко начина – чрез обаждане, чрез SMS с ключова дума VIP следвана от EГН-то му, както и на уебсайта www.easycredit.bg като си направи регистрация в него.