Назаем

Кредитният посредник Назаем предоставя на своите клиенти краткосрочни онлайн кредити, предназначени за всички неотложни разходи на клиента, които не търпят отлагане - бърз кредит при оптимални за клиента условия.

Сред предимствата на кредита са предоставените преференциални условия за лоялни клиенти и възможността за получаването му без поръчител

Средно (12 votes)
Повече Информация: 

От Назаем предлагат бързи онлайн заеми при ясни и гъвкави условия. Получената сума може да бъде в размер от 50 до 2 000 лева. Срокът за погасяването зависи от сумата: до 400 лв. от 5 до 30 дни; и до 2 000 лв. - от 2 до 24 месеца. Кандидатстването за кредита става онлайн, като клиентът получава отговор дали е одобрен за него в рамките на 15 минути.

При избор на кредит, за да бъде предложено на неговия искател най-доброто финансово решение, от институцията предоставят независим финансов консултант и кредитен посредник.

Клиентът трябва да представи само личната си карта, като е освободен от условие за поръчител. Получената сума е превеждана веднага по посочена от клиента лична банкова сметка. От институцията гарантират, че кредитът е предоставян без скрити такси и уловки, при предоставен ГПР 50.15%.

Клиентите, които са изплатили редовно получения заем и кандидатстват повторно за продукт на институцията, получават преференциални лихвени условия - при всеки следващ взет кредит, лихвата по него намалява прогресивно, като клиентът получава и код за предоставените му отстъпки.

Кредитът може да бъде погасен по всяко време предсрочно, като клиентът отново ползва отстъпки и по-бързо получаване при ползване на следващи заеми.