Кредит Експрес

От небанкова финансова институция Кредит Експресс предлагат бързи кредити с одобрение до 2 часа

Предлаганите от институцията продукти са кредит "Експресс 7" и кредит "Експресс Аванс"

Средно (9 votes)
Повече Информация: 

Сред предимствата на продуктите на Кредит Експресс са бързото и лесно получаване, а сумите и тяхното изплащане са съобразени с изискванията на клиента. Кандидатстването за кредита става онлайн или чрез обаждане по телефон. След подаване на искане за него, клиентът получава отговор за одобрението му в рамките на 2 часа.

Той може да получи бързия кредит само като представи личната си карта. След като е представил необходимите за получаването на сумата документи, клиентът получава отговор дали е одобрен за него в рамките на 2 часа.

Бърз кредит Експресс 7 е предоставян в размер от 100 до 1000 лева. Срокът за погасяването му е от 4 до 16 седмици. Другият предлаган от финансовата институция продукт, Експресс Аванс, предоставя на клиента суми от 500 до 5000 лева. Погасяването им става от 4 до 20 погасителни вноски.

Получената сума може да бъде погасена според възможностите на клиента на седмични, петнадесетдневни и месечни вноски. За отпускането на кредита не се изисква обезпечение - ипотека или поръчителство. Максималният размер на предоставяните от Кредит Експресс бързи кредити е 5 000 лева.

Когато клиентът ползва продуктите на финансовата институция за първи път, той може да получи сума в размер до 800 лева, като при следващи заявки за бързи кредити има възможност да вземе повече. Клиентът може да вземе своя кредит в най-удобния за него офис на Кредит Експресс, по банков път или на каса на Изипей.