Българо-Американска Кредитна Банка

Българо-Американска Кредитна Банка предлага на своите клиенти промоционални депозити за физически лица с изгодни лихви в зависимост от валутата и други допълнителни предимства.

Българо-Американска Кредитна Банка

Българо-Американска Кредитна Банка предлага срочни депозити, предназначени за юридически лица.

Българо-Американска Кредитна Банка
Макс кредит: 
250 000 лева

Кредит „Бизнес потенциал” е предназначен за юридически лица с цел покриване на краткосрочни нужди от оборотни средства, при осигурена по-голяма гъвкавост и свобода и усвояване без изискване за разходо-оправдателни документи.

Българо-Американска Кредитна Банка

Кредитът може да бъде получен изцяло онлайн без обезпечение и без такса за кандадатстване

Българо-Американска Кредитна Банка
Макс кредит: 
500 000 лв

Ипотечният кредит е в промоция до 31 януари 2017 г. с освобождение от нотариални и държавни такси за учредяване на договорна ипотека

Българо-Американска Кредитна Банка
Макс кредит: 
100 000 лв

Международна револвираща кредитна карта MasterCard със залог на финансов актив на Българо-Американска Кредитна Банка е предназначена за търговско дружество, едноличен търговец или регистрирани земеделски производители.

Българо-Американска Кредитна Банка

Международна дебитна карта MasterCard Gold на Българо-Американска Кредитна Банка предоставя на своя притежател удобство и бързина чрез възможността за безконтактно плащане.

Българо-Американска Кредитна Банка
Макс кредит: 
100% от сумата

Този инвестиционен кредит на БАКБ е предназначен за покупка на земеделска земя.

Българо-Американска Кредитна Банка

Международна дебитна дисплей карта V PAY CodeSure на БАКБ е нов продукт на Visa Europe, с възможност за генериране на еднократно валидни пароли, посредством вргадения компютър с клавиатура, екран и батерия.