Българо-Американска Кредитна Банка

Международна дебитна карта MasterCard Gold на Българо-Американска Кредитна Банка предоставя на своя притежател удобство и бързина чрез възможността за безконтактно плащане.

Картата осигурава на клиента сигурност чрез осигурената към нея парола за сигурни плащания, както и престиж.

Средно (6 votes)
Повече Информация: 

Сред предимствата на картата са получаваните чрез нея отстъпки при наемане на луксозна кола от международната rent-a-car компания Hertz.

Международната дебитна карта MasterCard Gold позволява на клиента за осъществява удобни безконтактни плащания, възможни чрез марката PayPass. Картодържателят може да използва картата за закупуване на стоки и други услуги, когато тяхната сума е по-малка от 50 лева, без нужда да въвежда своя ПИН код или да се подписва на бележки.

Картата е международна и приета в 210 страни, както и в широка гама от търговски обекти – 25 милиона и повече от 1 милион банкомати по целия свят.

Клиентът има гарантиран постоянен достъп до своите средства, като чрез картата може да осъществява редица други операции – теглене от банкомат, заплащане на ПОС терминали при закупуване на стоки и плащания на услуги и стоки в Интернет. Дебитната карта осигурява на своя притежател и надежност, като към нея е автоматично генерирана парола за сигурни плащания.

Чрез MasterCard Gold клиентът носи знак за престиж, тъй като като може да бъде използвана и като кредитна карта. Клиентът може да я представя, когато прави резервации за хотел, наема коли, заплаща самолетни билети и други услуги.

MasterCard Gold осигурява безплатно членство в Hertz #1 Club Gold, което гарантира в редица държави отстъпки при наемане на по-висок клас автомобили от международната компания Hertz.

Дебитната картата може да бъде издадена във валута лева, евро или щатски долари, като нейната валидност е 5 години. Клиентът е освобеден от редица такси – за издаването ѝ, за теглене на суми от всички банкомати в България, за преиздаване при изтичане на валидността на картата, за поддръжка за първата година от ползването ѝ, при плащане на стоки и услуги в търговски обекти в страната и в чужбина, както и в Интернет.

Необходимите документи за издаването ѝ са документ за самоличност, когато клиентът кандидатства за нея в офис на банката и съответно – електронен подпис, когато я изисква онлайн.