Българо-Американска Кредитна Банка

Международна дебитна дисплей карта V PAY CodeSure на БАКБ е нов продукт на Visa Europe, с възможност за генериране на еднократно валидни пароли, посредством вргадения компютър с клавиатура, екран и батерия.

Тя служи едновременно като международна дебитна карта, като токън за банкиране във виртуалната банка BACB Plus и е създадена, за да може клиентът по-лесно и сигурно да осъществява плащания в Интернет.

Средно (1 vote)
Повече Информация: 

Картата е изключително иновативна - вградения в ния компютър с клавиатура, екран и батерия позволява генериране на еднократно валидни пароли, като това става само чрез въвеждането на ПИН кода на клиента на клавиатурата на картата.

Чрез генерирането на еднократна динамична парола на клиента е гарантирано високо ниво на сигурност при плащания на търговци в Интернет в системата Verified by Visa.

Клиентът може да използва своята дебитна карта също така за достъп във Виртуална банка на БАКБ чрез генериране на ОТP, като по този начин да осъществява редица операции, използвайки генерираната еднократна динамична парола.

Картодържателят може да заявява откриване или закриване на разплащателни сметки, депозити и спестовни сметки, различни операции, да заявява различни искания за своя дебитна карта, да прави левови и валутни преводи, покупко-продажба на валута, да осъществява комунални плащания и други дейности.

Плащанията чрез картата са допълнително подсигурени като всяка платежна операция е потвърждавана от клиента след въвеждане на ПИН кода му, сметката на получателя и сумата на превода.

Новата международна дебитна дисплей карта V PAY CodeSure позволява на клиента да тегли суми в брой от АТМ или на ПОС в банков офис, както и да заплаща с нея стоки и услуги в търговски обекти. Дебитната карта е предназначена за осигуряване на по-голяма сигурност на плащанията както в страната ни, така и в чужбина, във всички страни, които са използват чип технологията.

Клиентът има постоянен достъп до своите пари и на всички устройства, които приемат VISA карти с ЧИП - това са банкомати и ПОС терминали в търговски обекти. Отново е гарантирана изключителна сигурност чрез технологията чип + ПИН, а на магнитната лента на картата няма записана информация.

Международна дебитна дисплей карта V PAY CodeSure на БАКБ е нов продукт, който обединява в едно устройство всички предимства на международна дебитна карта и на токън за банкиране във виртуалната банка BACB Plus.

Дебитната карта предоставя на клиента и сигурност чрез възможността за осъществяване на сигурни плащания в Интернет чрез генериране на еднократно валидни пароли. Сред предимствата на картата са осигурената на клиента максинална защита и сигурност на плащанията, както и мултифункционалността на картата.

Международна дебитна дисплей карта V PAY CodeSure е подходяща за клиенти, които най-често осъществяват своите плащания чрез Интернет. Това могат да бъдат студенти в страната и чужбина, ИТ специалисти, управители на фирми, счетоводители, нотариуси и други, чиито динамичен живот изисква съобразен с техните нужди специален продукт.

Те могат да използват своята карта и за плащания и теглене на суми в брой в страната и в Европа, а също така за осигуряване на достъп до Виртуална банка на БАКБ.

Сред многобройните предимства на дисплей картата на БАКБ е осигурената чрез нея мултифункционалност, като може да бъде ползвана едновременно за разплащане, достъп до Виртуална банка и осъществяване на сигурни плащания чрез генерирането на динамична парола.

Токънът за осъществяване на операции във Виртуална банка е предвидливо включен в самата карта, като по такъв начин не е нужно клиентът да носи две устройства в себе си.

Най-голямо удобство за него идва от факта, че вече не е нужно да помни различни пароли - достъпът му за всичко е осъществяван чрез картата. Гарантирана му е също така максимална защита и сигурност на плащанията чрез използване на еднократната динамична парола.

Предимствата на дебитната карта включват дългият срок на нейната валидност - 3 години. Използваната валута е съобразена с нуждите на клиента, като може да бъде в лева, евро или щатски долари.

Картодържателят е освободен от такси за теглене на суми от всички банкомати в страната ни, при заплащане на стоки и услуги в търговски обекти с България и чужбина, както и от такса за плащания в интернет.

При кандидатстване за V PAY CodeSure, клиентът трябва да попълни искане за издаване на дебитна карта на физически лица. Когато кандидатства в клон на банката, той трябва да представи своя лична карта, а при кандидатстване онлайн - квалифициран електронен подпис.