Българо-Американска Кредитна Банка

Ипотечният кредит е предназначен за рефинансиране като осигурява сума до 500 000 лв., с предвиден гратисен период по главницата и безплатна регистрация за онлайн банкиране на БАКБ