Българо-Американска Кредитна Банка

Ипотечният кредит е предназначен за рефинансиране като осигурява сума до 500 000 лв., с предвиден гратисен период по главницата и безплатна регистрация за онлайн банкиране на БАКБ

Атрактивните условия на кредита включват изгодният лихвен процент и възможността за получаване на финансиране до 85%

Средно (2 votes)
Повече Информация: 

Целта на кредита е да бъдат рефинансирани ипотечни кредити от други банки, на кредитоискателя или на избрано от него физическо лице. Друго предназначение на получената сума е заплащането на изискваните такси и комисиони, дължими при сделката за рефинансиране.

Ипотечният кредит за рефинансиране за физически лица е предоставян в размер до 500 000 лв. или тяхната равностойност в евро. Стойността на финансирането е определяна съответно дали клиентът избере да отговаря с цялото си имущество или само до размера на стойността на недвижимия имот, който той е представил за обезпечение, съответно - 85% и 70% от пазарната стойност на обезпечението.

Клиентът може да се възползва от гратисния период по главница, предоставен му за първите 6 месеца на изплащане на кредита, а след изтичане на първата година - да използва още 6 месеца за останалия срок на кредита. Срокът за изплащане на кредита е максимално увеличен - до 35 години.

Лихвеният процент е променлив, определян на годишна база - 7,10% за кредити в евро и лева. Изискваното обезпечение може да бъде недвижим имот или направен от клиента или трето физическо лице залог на вземане по влог или депозит, който да бъде открит в банката.

Кредитополучателят не трябва да бъде на възраст повече от 65 години по време на датата на падежа на кредита. Погасяването на кредита става според желанието на клиента на месечни анюитетни вноски или според индивидуален погасителен план.

Други ипотечни кредити на банката са "Ипотечен кредит за покупка на имот"; и "Преференциален ипотечен кредит" с освобождаване от редица такси и финансиране на до 90% от обезпечението. Още един предлаган продукт, "Промоционален ипотечен кредит", е предоставен с преференциални условия до 31 януари 2017 г. с освобождаване от дължимите нотариални и държавни такси за учредяване на ипотека и осигуреният 4,40% променлив лихвен процент за целия период за клиенти с доход над 1 400 лв.