Българо-Американска Кредитна Банка

Картата е предназначена за физически лица, с включен безлихвен гратисен период от 50 дни при използването ѝ.

Средно (1 vote)
Повече Информация: 

Револвираща карта VISA Classic е предназначена за по-бързо и лесно плащане в Интернет, при пазаруване на POS терминали в страната и чужбина, като клиентът може да тегли от нея пари на всеки удобен му банкомат. Кредитната карта може да бъде използвана и за правене на резервации, като нейният притежател може да заплати онлайн, чрез електронната си поща или като се обади по телефона.

VISA Classic предоставя максимална сигурност, защитена от иновативната чип технология. Картата е снабдена и с осигурената от банката парола за сигурни плащания, която прави разплащането по Интернет безопасно.

Кредитната карта е подходяща за всеки клиент, тъй като е предназначена за осъществяване на онлайн и международни плащани. Visa Classic може да бъде използвана и за попълване на необходимите на клиента средства, тъй като тя е предлагана с атрактивен безлихвен гратисен период от 50 дни.

По този начин кредитната карта осигурява на своя притежател едновременно удобство, сигурност и възможност за ползване на допълнителни средства.

Други предимства на международна револвираща кредитна карта са освобождоването на клиента от такси за издаването ѝ, за преиздаване при изтичане на валидността ѝ. Клиентът не заплаща също такса за поддръжка на основната карта за първата година от използването ѝ, при плащане на стоки и услуги в търговски обекти в страната и в чужбина, както и при онлайн плащания. За получаването на картата не е изисквано обезпечение.

Кредитна карта VISA Classic може да бъде издадена в необходимата на клиента валута - лева, евро и щатски долари. Осигуреният кредитен лимит може да бъде от 500 до 5000 лева. Нейната валидност е 3 години. Клиентът може да се абонира за получаване на SMS съобщение при всяка, извършена чрез нея транзакция, като му е осигурено и денонощно обслужване.

Картодържателят може да издаде и допълнителни към основната карти на свои близки. Необходими документи за получаване на продукта са попълнено от клиента искане за кредитна карта, неговият документ за самолиност, а при кандидатстване за получаването ѝ онлайн - квалифициран електронен подпис.