Българо-Американска Кредитна Банка

Международна револвираща кредитна карта MasterCard със залог на финансов актив на Българо-Американска Кредитна Банка е предназначена за търговско дружество, едноличен търговец или регистрирани земеделски производители.

Кредитната карта осигурява на своя притежател удобство, сигурност, комфорт, както и възможността за ползване на 50 дни безлихвен гратисен период.

Средно (1 vote)
Повече Информация: 

MasterCard Business Credit Card е револвираща кредитна карта, предоставяща нецелеви кредитен лимит за своите бизнес клиенти. Картата е предназначена за осъществяване на онлайн разплащания, за пазаруване в търговски обекти чрез POS терминали и за теглена на пари от банкомати – в страната и чужбина.

MasterCard Business може да бъде използвана при заплащане на резервации. На нейния притежател е гарантирана надежност чрез осигурената автоматично генерирана парола за сигурни плащания на банката.

Международна револвираща MasterCard предоставя кредитния лимит в размер от 500 до 100 000 лева. Когато клиентът погаси използваните от него суми по картата, той може да се възползва от предоставения безлихвен гратисен период от 50 дни.

За допълнителна сигурност е представена възможност за получаване на SMS съобщения при всяка авторизация, както и безплатни съобщения за напомняне на клиента какви суми дължи, а обслужването е денонощно.

Картата може да бъде издадена с валута от лева, евро и щатски долари, като нейната валидност е до 3 години. При използването ѝ, клиентът е освободен от редица такси – за издаване, поддръжка, при осъществени с нея плащания в търговски обекти и в Интернет.

Необходимите документи при кандидатскване за MasterCard са попълнено по образец искане за кредитна карта на фирми и представяне на лична карта на кредитоискателя.

Обезпечението за полечаването ѝ може да бъде депизит на физически или юридическо лице. За повече информация клиентът може да се свърже с някои от офисите на банката.