Райфайзен Банк
Макс кредит: 
7 000 лв

Потребителският кредит може да бъде получен без поръчител, с отговор за одобрение до 2 часа

Райфайзен Банк

Кредитна карта MasterCard Business на Райфайзен Банк е предназначена за микропредприятия и за лица със свободни професии, с предоставени безплатни застраховки при пътуване и за защита.

Райфайзен Банк
Макс кредит: 
1 875 000 евро

Райфайзен Банк предлага на своите клиенти възможност за получаване на финансиране по инициативата „JEREMIE”, с облекчени изисквания към обезпеченията и без такса за включване в програмата

Райфайзен Банк
Макс кредит: 
До 500 000 лв

Бизнес кредити с обезпечение са предназначени за инвестиции, осигуряване на оборотни средства или като като обезпечение на банкова гаранция с осигурено финансиране до 500 000 лв.

Райфайзен Банк

Предоставени преференциални условия за лизинг на нови автомобили, включително освобождаване от такса за предсрочно погасяване за физически лица.

Райфайзен Банк
Макс кредит: 
60 000 лв.

От банката предлагат два вида финансиране за лекари, стоматолози и фармацевти - кредит за закупуване на нова медицинска техника и овърдрафт

Райфайзен Банк
Макс кредит: 
500 000 лв.

Земеделските кредити на банката са предназначени за закупуване на земеделска земя или за покупка на селскостопанска техника и осигуряват финансиране до 500 000 лв.

Райфайзен Банк
Макс кредит: 
400 000 лева

Промоционалните условия по кредита включват освобождаването от такса за обслужване за първата година и възможността за получаване на кредитна карта с предварително одобрен лимит.

Райфайзен Банк
Макс кредит: 
400 000 лв.

Жилищният кредит е предоставен с фиксирана лихва за първата година и предоставените отстъпки при ползване на допълнителни банкови продукти.

Райфайзен Банк
Макс кредит: 
Според одобрен лимит

Кредитната карта AVON MasterCard представлява съвместен продукт на Райфайзенбанк и козметичната компания AVON Cosmetics в България.