Райфайзен Банк

Земеделските кредити на банката са предназначени за закупуване на земеделска земя или за покупка на селскостопанска техника и осигуряват финансиране до 500 000 лв.

Със специализираните си продукти за агрокредитиране Райфайзенбанк дава възможност за модернизация и разширяване на земеделските стопанства, както и възможност за оборотни средства за покриване на текущи нужди.

Средно (1 vote)
Повече Информация: 

Банката предоставя три вида земеделски кредити – за закупуване на земеделска земя, за покупка на селскостопанска техника, и овърдрафт срещу субсидия за единица обработваема площ и животни.

Овърдрафт срещу субсидия за обработваема площ е предоставян под формата на овърдрафт. Той е предназначен за всички регистрирани земеделски производители, които развиват дейност, свързана с обработване на земеделска земя и са получили предварително одобрение за получаване на субсидия от ДФ „Земеделие”.

Размерът на отпуснатия кредит е до 95% от очакваната евросубсидия, като максималната сума може да бъде 500 000 лв. Срокът за издължаване на получената сума и до 18 месеца.

Другият инвестиционен кредит е предназначен за закупуване на земеделска земя от I до V категория. При положение, че се възползва от този кредит, клиентът може да замести постоянния разход за рента с вноски по банков кредит и по такъв начин да стане собственик на земеделската земя.

Полученото финансиране е до 70% от продажната цена на земята, максимум 500 000 лв. Срокът за погасяване е до 10 години. При инвестиционни кредити има предвиден 6 месеца гратисен период.

Кредитът за покупка на селскостопанска техника е създаден с цел финансиране на покупката на селскостопанска техника от официални вносители и дилъри на нова и употребявана техника.

С този кредит клиентът може да инвестира в модернизацията и повишаване ефективността на прозиводството си, като закупи слескостопанска техника с оглед развиваната от него дейност.