Райфайзен Банк

Жилищният кредит е предоставен с фиксирана лихва за първата година и предоставените отстъпки при ползване на допълнителни банкови продукти.

Атрактивните условия на кредита включват високият размер на финансиране, изравнените условия за кредити в лева и евро и допълнителни отстъпки в лихвата за клиенти с доход над 1 400 лв.

Средно (2 votes)
Повече Информация: 

Кредитът може да бъде използван за закупуване на жилищни имоти, извършване на ремонти и довършителни работи, реконструкции и подобрения на жилищни имоти, както и за рефинансиране на жилищни кредити, отпуснати от други банки.

Атрактивните условия на жилищния кредит включват бърза процедура по одобряването му, както и конкурентни лихвени нива. Клиентът може да избере валутата на кредита между лева или евро.

Предоставен му е фиксиран лихвен процент 4.7% за първата година при кредити в евро и лева и плаваща лихва за останалия период. Клиенти с осигурителен доход над 1400 лв. получават още по-добри условия - 4.3% фиксирана лихва за първата година.

Кредитополучателят може да получи сума в размер до 400 000 лева/200 000 евро. Срокът за погасяването на кредита може да бъде до 30 години. Предоставените бонуси и възможности при взимане на жилищен кредит са възможността за получаване на кредитна карта с предварително одобрен лимит и без такса за първата година. Кредитополучателят може да се възползва от ценови отстъпки при ползване на допълнителни банкови продукти.

На клиента са осигурени сигурност и спокойствие при погасяването на жилищния кредит чрез сключване застраховка на кредитни вноски пакет "Живот ПЛЮС" за 5 години от датата на сключването.