Райфайзен Банк

Предоставени преференциални условия за лизинг на нови автомобили, включително освобождаване от такса за предсрочно погасяване за физически лица.

От дружеството Райфайзен Лизинг България предлагат на своите клиенти лизинги, предназначени за финансиране на леки и лекотоварни автомобили, които могат да бъдат получени с и без доказване на доход и чрез оперативен лизинг.

Средно (8 votes)
Повече Информация: 

Специалните условия на лизинга включват високата сума на финансиране, както и предоставените застрахователни програми.

Кандидатстването за получаване на лизинг може да стане по два варианта - при изискване за доказване на доход или без доказване на доход от страна на лизингополучателя.

Предложеният от дружеството лизинг за финансиране на автомобили чрез доказване на доход от страна на клиента включва възможността за избор между закупуване на нов или употребяван продукт.

Условията на финансирането предполагат предоставяне на минимална стойност от 4000 евро - както за употребявани, така и за нови коли. Срокът за покриване на лизинга при нови автомобили е до 60 месеца, като изискваната от клиента първоначална вноска е минимум 15 % от стойността на финансирането.

При употребявани активи изплащането на лизинга трябва да стане до 48 месеца, а минималната първоначална вноска е 25 %. Валутата на полученото финансиране по принцип е в евро, но клиентът може да заяви плащане на вноските си и в лева.

Изплащането на лизинга става на анюитетни месечни вноски. Условие за получаване на финансирането, включително и при употребявани автомобили, е активът да не бъде на повече от 5 години при финализиране на периода за изплащането му.

Изисквана е също застраховка за всички най-вероятни рискове, която да трае през целия период на лизинга и да е в полза на лизингодателя.

При получаване на лизинг за леки и лекотоварни атомобили без доказване на доход, Райфайзен Лизинг предоставя на клиента същия размер на финансиране - минимум 4 000 евро. Заплащаният на лизинг автомобил трябва да бъде нов, като минималната първоначална вноска, изисквана за него, е 30% от стойността на финансирането.

Срокът за изплащане на лизинга трябва да бъде до 60 месеца. Валутата на получаната сума е в евро, като клиентът може да заяви това да бъде и в лева. Лизингът е изплащан чрез анюитетни месечни вноски, като е изисквана застраховка за всички присъщи рискове в полза на компанията.

Оперативният лизинг е предназначен за юридически лица, с минимално финансиране от 4 000 евро и срок до 48 месеца.